keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja 11/XX

3.1 Kriittinen ajatteluKriittisen ajattelun merkitys kasvaa tietomäärän lisääntyessä. Seurauksena on kriittisen ajattelun vaikeutuminen. Meidän ei kannata suoraan miettiä minkään kirjan tekstiä sellaisenaan. Ei edes tämän. Sen sijaan meidän tulee ajatella kuinka hyvin teksti pitää paikkansa. Toimimme vaiston varassa suurimman osan ajastamme. Se toimii useimmiten hyvin.Tärkeissä asioissa meidän pitää harkita enemmän. Kriittisen ajattelun rooli korostuu. Sen tiellä on paljon esteitä ja niiden vaikutus voi ylittää järkevien päätösten teon. Kritittinen ajattelu tarkoittaa asioiden tutkimista ja tarkkaa pohdintaamme niiden eri puolista. Tämä vaatii meiltä oikeiden kysymysten tekoa. Kriittinen ajattelu on nykypäivänä kilpailuetu. Monet nykyiset yliopistotutkinnot eivät tähän juuri kannusta. Mitä, miksi, miten, jne. ovat kysymyksiä, joita meidän pitäisi tehdä koko ajan ajatellaksemme kriittisesti.Nykyajan stressin, työn kuormittavuuden ja tietomäärän kasvu vaikuttavat kykyymme ajatella aivoillamme kriittisesti. Kriittisen ajattelun parantamiseen kuuluvat tärkeysjärjestykset, työmuistimme hyötykäytön maksimointi ja tiedollinen joustavuus. Meillä on paljon huomioitavia asioita. Niiden tärkeysjärjestysten ratkaiseminen helpottaa meitä keskittymään olennaisuuksiin. Liian monta rautaa ollessa tulessa, hoituu hommat puoliteholla ja tuotoksetkin ovat puolittaisia. Joudumme koko ajan lisäämään työmuistimme käyttöä ja meidän tulee keskittyä paremmin häiriöistä huolimatta. Tiedollinen joustavuus tarkoittaa sitä, että pystymme muuttamaan käyttäytymismallejamme joustavasti tilanteen ja tosiasioiden mukaan.Kriittinen ajattelu on muuttunut viime aikoina ja sen vaatimukset meitä kohtaan ovat kasvaneet. Tavat saada tietoa ovat muuttuneet. Sen vuoksi on hyvä miettiä kuinka ympäristömme vaikuttaa meihin. Nykyään propagandan ja omien hyötyjen tavoitteleminen vaikuttamalla muille syötettyyn tietoon lisääntyy jatkuvasti. Kuka tahansa voi julkaista omia mielipiteitään ja omia faktojaan. Lähdekritiikkimme tulee tiukentua. Meidän piitää ajatella entistä enemmän julkaisijan tarkoitusperiä. Googlaaminen ei aina tuo faktoja esille. Elämäntilanteemme muuttuvat nopeammin ja sopeutuminen uuteen tilanteeseen voi vaatia faktojen uutta pohdintaa, syrjäyttämällä vanhoja faktoja. Olennaisuuksien selvittäminen vaatii entistä enemmän ajattelultamme. Kriittisen ajattelumme hyväksikäyttäminen kärsii monista esteistä. Ne voivat aiheuttaa rationaaliseen ajatteluumme virheitä, jotka tuottavat vääriä johtopäätöksiä. Käyn esteistä läpi seuraavat: 1. Liian suuri itseluottamus
 2. Omien ajatusten vahvistaminen niitä puoltavilla lähteillä
 3. Keskittyminen muiden virheisiin
 4. Auktoriteettiusko
 5. Lauman seuraaminenYksi yleisimmistä virheistämme on luonnollinen tapamme keskittyä omia näkemyksiämme puoltaviin lähteisiin sen sijaan, että yrittäisimme ajatella asioita toisista näkökulmista. Muiden syyllistäminen omista virheistämme ja keskittyminen muiden virheisiin peiliimme katsomisen sijaan. Auktoriteettiusko tarkoittaa ettemme kyseenalaista jonkun tahon faktoja, koska pidämme häntä erehtymättömänä. Tämä voi koske perheenjäseniämme, pomojamme ja poliitikkojamme. Myös ylpeytemme voi olla esteenä kriittiselle ajattelulle, koska meidän on vaikea myöntää ettemme tiedä kaikkia faktoja. Lauman seuraaminen voi myös johtaa vääristyneeseen ajatteluun. Voimme kehittää kriittistä ajatteluamme. Voimme kehittää aivokapasiteettiamme. Tapoja on monia. Jotkin niistä tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Siitä huolimatta me monesti unohdamme ne. Kapasiteettimme kehittäminen on suhteellisen helppoa. Kyseenalaistamalla oletuksemme ja tutkimalla tietoa monista näkökulmista saamme ajateltua kriittisemmin. Emme voi kuitenkaan tutkia liian monia näkökulmia, koska ajattelumme voi tätä myötä halvaantua liian moneen näkökulmaan.Voimme tulkita asioita eri tavoin. Meidän ei tulisi hirttäytyä vain yhteen ja meille sopivaan tapaan käsitellä asiaa. Meidän tulee opetella ajattelemaan eri tavoin. Yksi tapa on tehdä asiat välillä normaalista poikkeavasti. Tämä auttaa meitä hahmottamaan eri näkökulmia. Meidän tulee aina ajatella olevamme myös väärässä. Meidän tulee kysyä itseltämme myös ”mitä emme tiedä?” Itsensä kehittäminen ja rehellisyys osaamisestamme auttavat myös parantamaan ajatteluamme.Varatkaamme aikaa kriittisen ajatteluun, jotta pystymme reagoimaan yhä nopeampaan maailmaan. ”Kerran myönsin olevani vääräss, mutta silloinkin erehdyin” on Paavo Väyrysen joltain kopioima mietelause. Viisaimmatkin meistä ovat välillä väärässä. Mitä paremmin hyväksymme tämän tosiasian sitä paremmin kriittinen ajattelumme kehittyy. Senousee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Vaikka kriittinen ajattelu voi tuntua meistä kuorman lisäämiseltä niin se muuttuu tavaksi välttää turhia tekoja ja turhien asioiden ajattelua. Tämän seurauksena meille jää enemmän aikaa tulevaisuudessa.

keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja 10/xx

Optimistisuus


Kehityksemme on mennyt eteenpäin, vaikka jätteen määrä onkin lisääntynyt. Meillä on hirveän suuri määrä parannettavaa ja vähemmän on enemmän ajattelu kertoo myös siitä. Tätä voimme pitää optimistisuutena. Monet uskovat lähes kaiken ihmiskunnalle hyödyllisen olevan jo keksitty. Tämä ei pidä paikkaansa. Vain pieni osa resursseistamme merkitsee saavutustemme kannalta. Näihin osiin tulisi meidän laittaa suurimmat panostuksemme. Kun parannamme tärkeimpien resurssiemme hyötykäyttöä, pystymme luomaan paremman maailman tuleville sukupolville. Me kaikki voimme parantaa elämäämme jättämällä jätteemme kasaamatta. Tämä lumipallo kasvaa sitä nopeammin mitä paremmin hyödynnämme parhaita resurssejamme. Seurauksena on vaurauden, hyvinvoinnin ja osaamisen kasvattaminen harppauksittain.


Epälineaarisuus


Perinteinen ajattelumme keskittyy jokaisen panostuksen ja sen kohteen tasa-arvoisuuteen muiden panostusten ja kohteiden kanssa. Se myös uskoo siihen, että meidän pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Epälineaarisuus tarkoittaa sitä, että pieni osa ihmisistä tekee suurimman osan tuloksesta ja suurin osa ei tuota kuin tappiota. Tämä tarkoittaa myös uskomusta siitä, että palkkojen pitää nousta samaa vauhtia vastuunkasvamisen kanssa. Monet pomoistamme tekevät kuitenkin vain keskinkertaista tai jopa huonoa työtä ja tuottavat enemmän vahinkoa. Tämän ajattelun mukaan heille ei pitäisi maksaa hierarkian vaan tulosten mukaan. 


Tasapuolinen ajattelu houkuttelee meitä. Ongelmaksi muodostuu todellisuus. Mikään ei ole koskaan tasapainossa tai tasapaino ei ainakaan ole pysyvä ilmiö. Vain harvat ymmärtävät hyvien ja huonojen tulosten todelliset syyt. Epälineaarisuus tarkoittaa myös sitä, että pienet muutokset voivat tuottaa meille suuria tuloksia. Vain harvat päätökset todella merkitsevät elämämme aikana. Meidän tulee päästä eroon lineaarisesta ajattelusta, kun asiat eivät toimi. Voimme harvoin tehdä töitä enemmän parantaaksemme taloudellista asemaamme, muuttaa puolisoamme komentamalla tai hankkimalla korkeamman koulutuksen jäädessämme työttömäksi. Näiden tekojen seurauksena tilanteemme tuskin paranee. Meidän tulee sen sijaan ajatella millaisessa tilanteessa olimme, kun asiamme olivat paremmin. Tämän huomaamisen jälkeen meidän tulee järjestelmällisesti pyrkiä pääsemään samaan. Meidän pitää ajatella suurimpia saavutuksiamme ja kuinka voisimme nykyasemassamme tehdä jotain yhtä hienoa. Mikäli jostain syystä työmme tai parempia tai pahempi puoliskomme on asioiden parantamisen tiellä, tulee meidän vaihtaa se. 


Rennosti ajattelemalla menestykseen

Meidän on lapsesta pitäen ohjelmoitu ajattelemaan menestyksen tarkoittava isoja tuloja, komeilta kuulostavia titteleitä, jatkuvaa kiirettä ja viimeistä muotia olevia teknisiä laitteita. Tämä on vielä yhdistetty kovaan stressiin. Toisin sanoen, kyse on siitä kuinka lujaa jokainen juoksee oravanpyörässä. Meidän tulisi tämän kaiken sijaan määritellä itse mitä menestys tarkoittaa. Toisille se tarkoittaa nopeampaa juoksua ja toisille kiireettömyyttä. Juoksuvauhdin lisäämisen sijaan voimme ottaa rennosti ja menestyä silti. Kunnianhimon voi yhdistää rentoon elämänasenteeseen. Liika stressi vähentää mahdollisuuksiamme nauttia menestyksestämme saaden kaikki tehot irti itsestämme. Meidän pitää myös pysähtyä. Saadaksemme kaivettua parhaat ideamme esiin. 

Voimme kysyä itseltämme olisivatko suuret tiedemiehet saaneet tiedettä eteenpäin mikäli he olisivat keskittyneet johtamaan ryhmiä tiedemiehiä? Suurin osa saavutuksistamme tapahtuu nopeasti. Meillä ei ole tarvetta säntäillä edestakaisin. Jatkuva kiire vähentää mahdollisuuksiamme saavuttaa suuria. Saavutukset vaativat meiltä keskittymistä ja rennompaa asennetta. Tällä suhtautumisella saamme myös enemmän irti niistä. Kiire kiireen vuoksi ei johda mihinkään hyödylliseen. Se on tekosyymme olla henkisesti laiskoja.

keskiviikko 14. lokakuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja 9/xx

Syvällisyys

Vähemmän on enemmän ajattelu on syvällistä ja siihen kuluu paljon aikaamme. Sen vuoksi meidän on muistettava, että tekemiseen käytetty aika vähenee ajatteluun käytetyn ajan kasvua enemmän. Meidän on kaivettava syvältä syitä asioille. Siihen kuluu enemmän aikaamme, koska usein keskitymme seurauksiin syiden sijaan. Riittävän syvältä kaivaminen on ainoa tapa päästä kokonaisuuden kannalta tärkeimpiin vähiin asioihin. Meidän on keskityttävä ajattelemaan riittävän hyvin, jotta huomamme asioiden tärkeyden. Meidän tulee varata tarpeeksi aikaa ja etsiä oma paikkamme, jossa pystymme kaivamaan pintaa syvemmältä.

Reflektiivisyys

Vähemmän on enemmän ajattelu vaatii reflektiivisyyttä ja kykyä nähdä sisimpäämme. Meidän tulee kerätä riittävästi tietoa siitä kuinka olemme asioihin reagoineet, jotta pystymme tähän. Tiedonkeräämisen hyty tulee siitä, että valehtelemme itsellemme. Lisätieto parantaa mahdollisuuksiamme havaita väärät ajattelu- ja käytösmallimme. Jotta voisimme nähdä sisällemme, tulee meidän kerätä tietoa tekemisistämme. Esimerkkinä voimme pitää sitä kuinka kuvittelin olevan tehokas internetin hyödyntäjä, kunnes aloin mittaamaan omaa ajankäyttöäni RescueTime-ohjelmalla. Nykymaailma on keskittynyt ensisijaisesti tekemiseen mikä ei jätä tilaa ajattelemiselle. Toisenlainen ajattelumalli eli keskittyminen muutamaan kallisarvoiseen näkemykseen toimii paljon tehokkaammin. On järkevämpää ajatella tarkkaan valittuja mahdollisuuksia ja panostaa niihin, joista 
saamme aikaan huipputuloksia tai hyviä tuloksia pienellä vaivalla.

Epätavallisuus

Vähemmän on enemmän ajattelu eroaa nykyajan maailmaa hallitsevista ajattelumalleista. Normaaliajattelu kerää ison kasan jätettä, johon on piilotetttu pari kultahippua. Epätavallinen ajattelumalli tarkoittaa sitä, että pidämme jätteen siellä missä se on ja keskitymme näkyvillä oleviin hippuihin. Meidän tehtävämme on selvittää miksi muut tekevät hommat väärin tai reilusti alle oman tasonsa. Tämän jälkeen meidän tulee kehittää vastakohtaisia toimintamalleja. Me etsimme poikkeuksia, joilla on suuret vaikutukset. Pieniä kultahippuja, jotka tuottavat suurimmat ja nautinnot löytyy jokaiselta elämänalueelta. Me olemme ainoat ihmiset, jotka voimme niitä löytää elämästämme. Poikkeuksien hyödyntäminen tuottaa suuremmat tulokset kuin voimme kuvitella. Meidän on itse löydettävä suurimmat ylijäämät, joita hyödyntää ja suurimmat alijäämät, joista päästä eroon.Hedonistisuus

Meillä on vain yksi elämä, josta voimme nauttia. Meidän on tehtävä asioita, joista todella pidämme. Suurimmat saavutukset ovat yleensä korkean motivaation ja ilon sivutuotteita. Emme pääse niihin käsiksi mikäli emme nauti siitä mitä teemme. Emme voi toimia muiden mukaan vaan olemalla rehellisiä itsellemme. Yksi suurimmista murheista mitä ihmiset toteavat kuolinvuoteellaan ainakin Bronnie Waren kirjan ”viisi suurinta katumusta kuollessa” mukaan on ”Olisipa minulla riittänyt rohkeutta elää sen mukaan mikä minulle oli tärkeintä sen sijaan, että elin kuten muut minulta odottivat.” Suurin osa meistä viettää suurimman osan ajastaan heidän kanssa, joista he eivät erityisemmin pidä. He tekevät työtä, josta he eivät ole innoissaan vaan odottavat seuraavaa lomaa tai viikonloppua. Vapaa-aikamme kuluu myös usein tekiessämme asioita, joista emme nauti. Tämä toimii myös päinvastoin. Suurin osa meistä ei vietä aikaansa niiden seurassa, joista eniten pidämme. Me emme myöskään työskentele meitä eniten kiinnostavalla alalla. Seurauksena vietämme elämäämme saaden vähemmän nautintoja kuin mahdollisuutemme.

Hedonistisuus käsitetään lähinnä oman edun ja itsekkyyden ajamisena. Perimmäinen tarkoitus onkin sitä, mutta suurempaa kuvaa tarkastellessamme huomaamme tämän palvelevan ihmiskuntaa paremmin. Onnellisten ihmisten seuraa parantaa elämänlaatuamme. Hedonistisuus on enemmänkin välttämättömyys suuriin saavutuksiin ja muiden auttamiseen. Ne meistä, jotka tekevat asioita muiden tahdosta ovat keskimäärin onnettomampia kuin muut. Onnettomat ihmiset tekevät myös läheisensä onnettomiksi purkaessaan pahaa oloaan. Mikäli joku haluaa meidän elävän toisin kuin haluamme niin on kyse heidän itsekkyydestään. Mikäli elämäntyylimme ja valintamme eivät vahingoita muita niin heidän on itsekästä vaatia meitä muuttumaan vain siksi, että sopisimme paremmin heidän maailmankuvaan. Itsensä rakastaminen on itsestään välittämistä. Eikä vielä suoranaista itsekkyyttä. Pitäessämme huolta itsestämme, pystymme myös auttamaan muita, sen sijaan että energiamme kuluisivat ongelmiemme kanssa taistellessamme.


keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja osa 8/xx

3. Vähemmän on Enemmän ajattelu

Vähemmän on enemmän ajattelumallia käyttämällä pieni panostuksemme tuottaa meille suuren hyödyn. Se lisää aivotyömme määrää, mutta hieman enemmän ajattelemalla saamme elämästämme paljon irti. Meille on tärkeää, että pystymme ajattelemaan itsellemme tärkeitä ja kiinnostavia asioita. Olemme erilaisia. Emme voi tehdä kaikkea samoin kuin muut, tuottaen huvia ja hyötyä sekä itsellemme että ympäristöllemme. Ydinajatus on se, että vain pieni osa ponnistuksistamme tuottaa meille suurimman osan hyödystämme. Suhdeluvut vaihtelevat asiasta riippuen. Luku voi olla 80/20 tai jopa 99/1. 80%:ia tuotteista voi tuottaa yrityksen liikevaihdosta 80%:ia. Tasaluku on vain numero. Todelliset suhdeluvut voivat olla vaikka 50/1 tai 97/20. Jälkimmäinen voi tarkoittaa sitä, että 20%:ia kirjailijoista myy 97%:ia kirjoista Yhdysvalloissa. Radikaalit vaihtelut johtuvat elämän ja maailman epälineaarisuuksista.Kuva 1. Pylväsdiagrammeja suhdeluvuista


Luvut kertovat oleellisen asian. Ero oon hyvin jyrkkä eli se tarkoittaa sitä, että suuria vaikutuksia hyödyntämällä voimme maksimoida pienten asioiden voiman. Meidän kannattaa aloittaa ajattelemalla pieniä ydinasioita eli niitä, jotka tuottavat kokoihinsa nähden suurimmat hyödyt. Tämän jälkeen voimme vähentää työmääräämme keskittymällä vain ydinasioihin tai pyrkiä pitämään työmäärämme samoissa kasvattamalla ydinasioiden osuutta lisäämällä täten hyötyämme. Meidän ei tule keskittyä vain ydinvasioihimme. Haitallisten asioidemme kitkeminen pois elämästämme on yhtä tärkeää. Vähemmän on enemmän periaate toimii myös negatiivisten vaikutusten suhteen. Pieni osa asioistamme tuottaa suurimmat negatiiviset vaikutukset. Näiden kitkeminen pois tuottaa yhtä suuria hyötyjä kuin keskittyminen ydinasioihin. Turhuuksien eliminoiminen on vaikeaa. Meidän tulee keskittää niihin suuri huomio.Ydinasioihin panostaminen ja turhien asioiden eliminoiminen vaativat jatkuvaa ajattelua. Emme voi välttyä siltä mikäli haluamme saada enemmän irti elämästämme. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niiden havaitseminen vaatii itsenäistä toimintaa ja omien aivojen käyttöä. Keskimääräisesti suurin osa meistä on väärässä, tärkeissäkin asioissa. Tämä tapahtuu laumaa seuraamalla. Lauma on välillä oikeassa, mutta ei läheskään aina. Syy-seuraus-suhteet ovat avainasemalla. Usein seurauksia pidetään syinä, vaikka asia olisi toisin. Esimerkiksi jonkin paikan ollessa kipeä, voi kipu säteillä toiseen paikkaan, jota hoidetaan ilman vikaa. Kipua korjataan yleensä kipulääkkeellä, joka vie kivun pois, mutta ei poista ongelmaa. Ajattelutavassa tärkeintä on löytää se tärkein syy (kivunaiheuttaja) joka laitetaan kuntoon ja sitä kautta saamme pienellä vaivalla suuren hyödynt. Meidän ei tarvitse ratkaista kaikkia ongelmiamme kerralla vaan voimme miettiä niitä, joiden ratkaiseminen tuottaa suurimman hyödyn. Ensin meidän on luovuttava turhuuksista ja sen jälkeen priorisoitava tärkeät.Ajattelutapa eroaa paljon siitä kuinka näemme asiat usein lineaarisina eli yksi yhteen. Pienellä osalla teoistamme tulee olemaan aina suurin arvo meille ja muille. Meidän tulee miettiä mistä suurimman arvon tuottava massa löytyy. Se ei löydy keskinkertaisuudesta vaan syvemmän kasan alta. Meidän täytyy ajatella uusiksi ja päästä pinnan alle. Pinta on tapamme ajatella lineaarisesti ja kulkea lauman mukana. Keskittymällä samoihin epäolennaisuuksiin kuin muut, menemme lauman mukana metsään. Lainatakseni Mark Twainia: ”Kun huomaat tekeväsi tai ajattelevasi kuin enemmistö, on aika pysähtyä ja ajatella uudelleen.” Meille paras tapa päästä pinnan alla olevaan suurinta arvoa tuottavaan massaan kiinni on luoda ajattelutapa, jossa hyljeksimme automaattisesti enemmistön mielipiteitä. Ne sisältävät hallitsevat asiantilat, konsensusajattelun, perinteiset viisaudet ja helpot vastaukset. Nämä peittävät näkökentästämme todellisuuden eli ne asiat, jotka tuottavat meille suurimmat hyödyt. Luopuminen keskinkertaisista viisauksista tuottaa suuret hyödyt, mutta on vaikeaa. Ajattelumme muuttaminen on meille vaikeinta, koska meidän on vaikeaa myöntää itsellemme olevamme väärässä.

perjantai 2. lokakuuta 2015

Raha: Rengistä Isännäksi kirja

Moi kaikille!


Kirjani rahasta on valmis. Olen tyytyväinen ja iloinen, että saan tarjota sinulle oppimani kirjan muodossa. Kirja on laaja kattaus kokonaisvaltaisen henkilökohtaisten raha-asioiden hoidon maailmaan.

Kirjan sisältö koostuu seuraavista luvuista:

 1. Johdanto
 2. Ajattelumallit: Kovat tieteet, psykologia, talous, muut, esimerkki malleista
 3. Psykologia: perustarpeet, rahan ja kuluttamisen psykologia
 4. Tulot: aktiiviset ja passiiviset tulot
 5. Kuluttaminen: maksutavat, säästäminen, tavara, asuminen, muu kulutus
 6. Sijoittaminen: kohteet, aikavälit, välistävetäjät, osakesijoittaminen, mestarit, jne.
 7. Taidot ja Järjestelmät: taidot, tavat, rahojensuojelu, budjetointi, automatisointi, talousstrategia
 8. Yhteenveto

Kirjan johdannon voit lukea täältä. Kirjan lukemalla hyödyt mm. seuraavasti:

 • Ymmärryksesi raha-asioista paranee
 • Ajattelumalleja, jotka parantavat ongelmanratkaisukykyäsi muissakin asioissa
 • Parannat kysymystesi ja vastauksiesi laatua
 • Talouspäätöstesi laatu paranee
 • Rahaan liittyvät taitosi ja tapasi paranevat kirjan neuvoja hyödyntämällä.
 • Arvioimaan kuinka hyvät tapasi ja taitosi ovat
 • Raha-asioiden hoitoon tarvitsemasi aika vähenee
 • Ammattilaisten ja valeauktoriteettien roskapuheiden tunnistaminen helpottuu
 • Ymmärryksesi sijoitustuotteiden todellisista kuluista paranee
 • Mikä erottaa maailman parhaimmat sijoittajat muista
 • Kolme tärkeää kysymystä lisätulojen hankkimisesta
 • Järjestelmien hyödyntäminen raha-asioissa helpottuu
 • Edellämainittujen asioiden myötä mahdollisuutesi pysyvään vaurastumiseen kasvavat huomattavasti

Kirjan hinta on suoraan minulta tilattuna 20€:a sisältäen ALV:n ja postituskustannukset. Voit tilata kirjan myös Amazonin kirjakaupasta. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät myöhemmin, tätä ennen keskitytään vielä sinua mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin.


Miksi minun pitäisi ostaa juuri tämä kirja eikä jokin toinen?


Tämä kirja on ainut suomeksi kirjoitettu kirja mikä tarjoaa sinulle mahdollisuuden ymmärtää kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisten raha-asioiden hallitsemista. Voit sen avulla kehittää rahaan liittyvien ajatustesi, tunteidesi, tietojesi, taitojesi ja tapojesi laatua. Näiden viiden taso kertoo mahdollisuuksistasi vaurastua. Kirja ei myöskään jaa vain tavanomaisia neuvoja, kuten seuraa menojasi, tee budjetti, säästä rahaa ja sijoita se tuottaviin sijoituskohteisiin. Se kertoo kaunistelemattomasti myös näiden neuvojen ongelmakohdat. Niin hyviä nämä neuvot kuin ovatkin niin niiden toteuttaminen on vaikeata ja niiden hyödyntämisen epäonnistuminen on todennäköistä mikäli jokin osa kokonaisuudesta, kuten tunteidenhallinta, uusien tapojen luominen ja huonojen tapojen muuttaminen jää väliin. Kirja tarjoaa myös ajattelumalleja, jotka parantavat ongelmanratkaisukykyäsi myös rahaan liittymättömissä asioissa.


Miksi uskoa rahasta kirjan tehnyttä kirjailijaa, joka ei ole rikas?


En ole rikas, koska olen tuhlannut lähes kaikki rahani suurimman osan elämästäni. Vasta viime vuosina olen oppinut käyttämään järkevämmin rahaa. Tämän jälkeen en ole ehtinyt rikastua, koska vaurastuminen ei tapahdu yhtäkkiä ilman onnea. Toinen syy tähän on se, että vuosikymmenten huonoja tapoja on todella vaikea muuttaa enkä ole tässä prosessissa täysin onnistunut. Olen luonteeltani enemmän ajattelija kuin tekijä mikä vaikuttaa myös asiaan.


Suosittelen sinua muodostamaan kuvan kirjailijasta ja hänen asiantuntemuksestaan seuraavista blogeista:
25€:a on paljon rahaa miksi minun kannattaa maksaa kirjasta tuo summa?


Kirja on vuosien työn tulos. Sen kokoamiseen ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen on käytetty satoja tunteja vuosien varrella. 25€:a ei ole paljon verrattuna siihen kuinka monen tunnin työn tulokset se maksamalla saadaan. Jos et osta tätä kirjaa niin osta jokin muu. Saat muiden pitkän työpanoksen halvalla.

Miksi maksaa, kun saman informaation voi saada ilmaiseksi netistä?


Sen lisäksi, että kirjan tekemiseen on käytetty satoja tunteja, jotka sinäkin joutuisit käyttämään tietoja etsiessäsi, on sen kirjoittaja lahjakas yksinkertaistamaan monimutkaisia asioita. Netistä löytyvät kirjoitukset voivat olla liian monimutkaisia ja täynnä termejä, joita vain asiantuntijat ymmärtävät.


Miksi maksaisin, kun voin lukea blogeistasi suuren osan kirjasta?


Blogeissani on paljon hyvää asiaa, mutta se on pirstaloitunut moneen eri palaseen mikä tekee niistä vaikeammin ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Kirjassa tärkeimmät asiat on tiivistetty reiluun kahteen sataan sivuun ja siitä löytyy paljon julkaisematonta materiaalia, kuten kysymyspatteristo joka keskittyy taitojesi mittaamiseen raha-asioiden hoidon eri osa-alueilla. Tämä on yksi asia mitä et löydä blogeistani. Kirjasta löytyy myös paljon muuta blogeistani löytymättömiä asioita.


Miten voin hankkia kirjan?


Voit tilata sen minulta suoraan sähköpostilla osoitteesta rahapeli@yahoo.com. Sitä kautta tilatessa kirjan hinta on 25€:a  sisältäen ALV:n ja postimaksut. Voit ostaa myös useamman kerralla. Kaksi kappaletta saat hintaan 40€:a. Laita tilaukseen nimesi ja osoitteesi. En käytä tietojasi suoramarkkinointiin, enkä jaa niitä eteenpäin.


Laskutus tapahtuu siten, että laitan kirjan postittamisen jälkeen laskun sähköpostilla sinulle. Toivon jokaisen maksavan kirjan vasta sen jälkeen, kun kirja on tullut perille. Toimitan kirjan postilla vain Suomesta löytyviin osoitteisiin. Kirjan voi ostaa myös Amazonin kirjakaupasta. Se löytyy mm. seuraavasta osoitteesta: Kirjan voi tilata Amazonista (Saksa) halvemmalla myös Suomeen, koska sieltä tilatut kirjat eivät vaadi minulta minkäänlaisia toimenpiteitä.

Hyvää viikonloppua!

-TT

torstai 1. lokakuuta 2015

Syyskuu 2015 Cash +100 Salkku – 13.5%

Syyskuu sujui melkein suunnitelmien mukaan. Pari ensimmäistä viikkoa meni vielä paremmin. Tämän jälkeen tuli pikkuinen takaisku, jonka myötä tein kirjaani enemmän kuin aiemmin kuvittelin. Tämän vuoksi sain sen valmiiksi loppukuusta. Tämä on suurin syy sille miksi ylijäämäni jäi arvioitua pienemmäksi.


Menot ja tulot


Tuloni olisivat voineet olla suuremmat, mutta jouduin parin ensimmäisen viikon jälkeen himmailemaan ruumiini vuoksi. Tästä syystä jäi tienaamatta 100-200€:a. Menot olivat käytännössä odotetut lukuunottamatta kirjani painatuksesta tulevia kuluja, joita odottelin vasta lokakuulle. Tämän vuoksi ylijäämäni jäi syyskuulta pienemmäksi kuin olin etukäteen arvioinut. Lokakuussa minulla ei ole mitään erityisiä menoja, joten odottelen tulojen pysyvän suunnilleen samoina kuin syyskuussa lukuunottamatta kirjamyynnistä tulevia tuloja, jotka ovat minulle tällä hetkellä hämärän peitossa. Tämän seurauksena myös tulevat ylijäämäni ovat arvaamattomat. Ilman kirjamyyntiä voin olettaa ylijäämäni olevan 100-200€:a.


Pörsseistä lisää ilmoja pois


Pörssit ovat laskeneet hieman lisää. Omat osakkeeni reilusti. En ole siitä huolimatta myynyt enkä myy. Voisi tietysti olla viisaampaa tai sitten ei. Omat osakkeeni ja rahastoni ovat nappikauppaa. Niihin en kiinnitä tällä hetkellä yhtä paljon huomiota kuin siihen kuinka saan pidettyä itseni joka kuukausi ylijäämäisenä. Outotecin osakkeet olivat pahimmassa laskussa raaka-aineiden hintojen tippuessa. Mitään muita uutisia yrityksestä ei tullutkaan syyskuussa. Tulosvaroituksen puuttumista pidän hyvänä asiana, mutta se voi tietysti tulla vielä myöhemminkin. Itse näen osakurssien tulevan alas vielä jatkossakin, koska ne ovat omien laskujeni mukaan vielä yliarvostettuja. Tämä johtuu lähinnä keskuspankeista, jotka ovat pumpanneet markkinoille likviditeettiä liian paljon ja liian pitkään. En tietystikään usko, että sinun täytyy olla samaa mieltä kanssani. Tee itse omat johtopäätöksesi äläkä usko minua.


Raha: Rengistä Isännäksi kirja julki ja myyntiin huomenna perjantaina 2.10


Tätä kirjoittaessani tilanne näyttää siltä, että saan viimeistään huomenna perjantaina kirjat kotiini, joten pääsen myymään niitä samalla. Varmaa tämä ei tietysti ole ennen kuin kirjat ovat turvallisesti hallussani. Kirjan hinta on 25€:a minun kautta tilattuna. Tarkemmat tiedot laitan huomenna. Kirjan loppuviimeistelyt ovat aika tuskallisia, kun pitää lähinnä keskittyä tarkastamaan omia laskujaan, tekstejään, jne. Itse kirjoittaminen on parasta tällaisessa projektissa materiaalin lukemisen lisäksi. Vaikka bloggaaminen on hyvä tapa tuoda ajatuksiaan esille niin kirjan tekeminen ainakin minun tapauksessani selkiyttää asioita vielä enemmän.


Tällä hetkellä olo tuntuu aika tyhjältä, koska yhtä suuria projekteja ei minulla ole vähään aikaan edessä kahden kirjan kirjoittamisen ja julkaisemisen lisäksi. En tiedä milloin veri vetää uuden projekti pariin, mutta en todennäköisesti aloita uuden kirjan tekemistä vähään aikaan. Sen sijaan minun on tarkoitus kääntää Lontoon murteelle kirjani. En tiedä kuinka kauan siihen menee enkä milloin aloitan projektini. Vasta kääntämisen jälkeen voin harkita uuden kirjan tekoa. Todennäköisesti se voisi keskittyä vain sijoittamiseen, mutta en ole varma tulenko koskaan kirjaa tekemään.


Henkilökohtainen elämä rullaa normaalisti eteenpäin


Ruumis on tosin osoittanut merkkejä hajoamisesta. Yritän pikkuhiljaa tiputtaa painoani, jotta ruumiskin kestäisi paremmin fyysiset rasituksensa. Vaikka en ole oikeastaan juurikaan lihonut viimeisten vuosien aikana niin nyt alkaa tuntumaan siltä ettei ruumiini kestä enää samanlaista painoa kuin aiemmin. Reissuja ei juuri ole tiedossa. Vietän tosin pari päivää Tampereella ensi viikon alussa. Ajattelin pitää Tampereella jonkinlaisen tapaamisen blogistani/kirjoistani kiinnostuneille tiistaina. En vielä tiedä asiasta sen tarkemmin. Otan kaikki ehdotukset vastaan ja kertoilen sitten tarkemmin aikatauluista lähempänä tiistaita.


Eipä muuta tällä kertaa,


Huomenna tulee tarkemmat tiedot uudesta kirjastani ja kuinka sen voi hankkia itselleen.

-TT