torstai 29. joulukuuta 2011

Ensimmäiset osakkeenostot PKC Group Oyj

PKC Group 149kpl a 11.60€ kauppahinta mukaanlukien 11.66€ per osake:

Lyhyesti yrityksestä:

PKCGroup Valmistaa johdinsarjoja pääasiassa ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden asiakkaille. PKC:n elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita (ODM, EMS) pääasiassa telekommunikaatio-, ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuuteen.

Kuten näemme yrityksen lyhyestä kuvaksesta niin yrityksen alahan on käytännössä hyvin hajuton ja mauton eikä se hirveästi vetoa seksikkyydellään sijoittajiin nykypäivänä. Tämän vuoksi myös markkinoilla tämän yrityksen analyysia ei juurikaan ole näkyvillä, joten tämän vuoksi yritys tarjoaa mielestäni hyvän mahdollisuuden tuottaa sijoittajalle kassavirtaa yli indeksirahastojen tuottojen. Tietysti pitää kiinnittää huomiota myös muihin asioihin joista lisää alapuolella.

Mitä taas tulee yrityksen kokoon niin tähän syksyyn asti myös kokoluokka on ollut aika pieni varsinkin institutionaalisten sijoittajien kohteeksi. Seuraavassa liikevaihdot edellisiltä vuosilta miljoonissa Euroissa:

2003 146
2004 177.7
2005 198.9
2006 228.9
2007 288.6
2008 311.7
2009 201.8
2010 316.0

Kuitenkin tänä vuonna kasvu on selkeästi nopeampaa, sillä jo kolmella ensimmäisellä kvartaalilla liikevaihto on ylittänyt 300 miljoonaa Euroa eikä tähän vielä kuulu suuri yritysosto joka alkoi vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen vasta viimeisen kvartaalin alussa. Tämä yrityskauppa on yksi suuri syy minkä takia olen tähän yritykseen rahoja sijoittanut. AEES:n liikevaihto vuonna 2010 oli 454,0 miljoonaa euroa. AEES toimii Yhdysvalloissa, Meksikossa, Brasiliassa ja Irlannissa. AEES valmistaa PKC:n tavoin johdinsarjoja kuorma-autoihin sekä myös henkilöautoihin. AEES on viime vuosien aikana onnistuneesti toteuttanut kattavan kilpailukykyä ja tehokkuutta parantavan rationalisointiohjelman. Ohjelmaan liittyvät kustannukset ovat rasittaneet yhtiön tulosta vuonna 2010 sekä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja niillä tulee olemaan vähäinen vaikutus myös toisen vuosipuoliskon tulokseen. PKC:n maksama kauppasumma AEES:n velaton kauppahinta muodostuu 109 miljoonan euron käteisvastikkeesta ja 1,25 miljoonasta PKC:n liikkeeseen laskemasta uudesta osakkeesta. Käteisvastike rahoitettiin pääasiassa pitkäaikaisella rahoitusohjelmalla. Maksettu hinta on noin 120 miljoonaa Euroa joka on mielestäni hyvinkin kohtuullinen summa ottaen huomioon liikevaihdon kasvun ja sen faktan, että rationalisointiohjelma on saatu käytännössä valmiiksi ennen kaupan toteutumista. Tietysti PKC:n rahoitusasema on huonontunut tässä kaupassa, mutta en pidä sitä ongelmallisena ainakaan lähitulevaisuudessa.

Mitä taas tulee osakekohtaisiin tuloksiin niin edellisinä vuosina ne ovat olleet seuraavat:

2005 1.06€
2006 0.86€
2007 0.99€
2008 0.31€
2009 -0.11€
2010 1.10€
2011 0.88€ kolmelta ensimmäiseltä kvartaalilta

Tämä tekee noin 0.70€ vuodessa poislukien vuosi 2011 mikä tekee ostohinnallani (11.60€) viimeisen kuuden vuoden P/E-arvoksi noin 16.57. Tämä kuvaa tietysti pelkkää menneisyyttä, mutta kertoo mielestäni kuitenkin jotain yrityksen tuloksentekokyvystä vielä nykyaikanakin. Kun kääntää luvun E/P-muotoon: 0.06 ja verrataan sitä vaikka vuoden Euriboriin joka on noin 2% niin saadaan riittävä turvamarginaali jo keskimääräisellä menneelläkin tuotolla tälle sijoituskohteelle. Kuitenkin täytyy ottaa huomiota kuitenkin myös tuleviin tuloksiin ja tämä vuosi näyttää jo selkeästi paremmalta kuin kuuden edellisvuoden keskiarvo, joten uskon selkeisiin parannuksiin tulevina vuosina, vaikka pari seuraavaa vuotta voivatkin olla vaikeampia yleisen taloustilanteen osalta.

Mitä taas tulee osinkoihin niin niiden virta on valunut aika tasaisena viime vuodet:

2005 0.45€
2006 0.45€
2007 0.45€
2008 0.15€
2009 0.40€
2010 0.55€

Tämä taas tekee keskimääräiseksi osingoksi noin 0.41€ viimeiseltä kuudelta vuodelta.3.4% joka on tämäkin selkeästi korkeampi kuin vuoden Euribor. Tältä vuodelta odottelen tuota 0.55€:a johtuen tuosta rahoitusaseman muutoksesta joka seurasi yritysostosta, vaikka tuloksen pitäisikin olla parempi kuin edellisinä vuosina.

Kannattaa kuitenkin huomioida se ettei tätä yritystä tietystikään pitäis verrata pelkästään markkinakorkoihin vaan muihin yrityksiin, mutta itse näkisin tässä huomattavan hyvät mahdollisuudet selkeään tulosparannukseen tällä vuosikymmenellä mikä omasta mielestäni tekee yrityksestä hyvinkin mielenkiintoisen sijoituskohteen. Pidän osakkeen hintaa halpana tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja riskeihin joita kyseinen yritys tuo sijoittajalle.

Mitä taas tulee yrityksen johtoportaaseen niin itselläni on aika hatara kuva heidän pätevyydestään. Toimitusjohtaja Harri Suutari on taas toisaalta ollut yrityksen johdossa pitkään, vaikka olikin välillä poissa johtotehtävistä henkilökohtaisten syiden takia. Hän on myös sisäpiirirekisterin mukaan lisännyt omistustaan yrityksestä joulukuun aikana hieman yli 10000 osakkeella, joten sekin puoltaisi tätä sijoituspäätöstä. Nykyään hänen omistusosuutensa on noin 2% koko yrityksen osakekannasta. Hän on kuitenkin jättämässä toimitusjohtajan roolin ensi huhtikuussa ja seuraava toimitusjohtaja tulee Matti Hyytiäinen joka on tällä hetkellä Etteplanin vastaavassa virassa. Hyytiäinen on toiminut myös PKC:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2010, joten hän edustaa jatkuvuutta yrityksen johdossa. Hyytiäinen on myös tehnyt pitkän kansainvälisen uran KONE yhtiössä ml. KONE Kiinan toimintojen johtajana ja KONE:en kansainvälisen liukuporrasliiketoiminnan johtajana ennen siirtymistään Etteplanille. Hän ei ainakaan tällä hetkellä omista yrityksen osakkeita minkä kyllä katson ehdottomaksi miinukseksi virkansa suhteen.

Jos katsomme hieman uhkia ja mahdollisuuksia niin mielestäni suurin uhka on AEES:n yrityskaupan heikentämä rahoitusasema mikä saattaa maailmantalouden laskiessa pidemmän aikaa tuottaa ongelmia yritysrahoitukseen ja heikentää yrityksen tulosta huomattavasti. Myös PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan kysynnän heikkeneminen saattaa tuottaa tappioita yritykselle lähitulevaisuudessa. Tämä tuoteryhmä on kuitenkin liikevaihdoltaan vain noin viidesosa koko yrityksestä, joten suurempia tappioita en tässä tuoteryhmässä ole näkemässä. Pidän myös uhkana tulevaa toimitusjohtajaa ainakin siihen asti kunnes hän on päässyt näyttämään osaamisensa. Hänellä on kyllä toisaalta paljon kokemusta, mutta hänen näytöistään minulla ei ole mitään tietoa vielä tällä hetkellä. Mitä taas tulee mahdollisuuksiin niin edellämainittu yrityskauppa on mahdollisuus päästä hyödyntämään mittakaavaetua yrityksen kasvaessa suurimmaksi raskaiden kuorma-autojen johdinsarjojen valmistajaksi maailmassa. Tämän yrityskaupan pitäisi tuoda myös synergiaetuja ja uusia asiakkaita pelkän liikevaihdon kasvun lisäksi. Nämä hyödyt saadaan varmaan näkyviin muutaman vuoden aikajänteellä ja nostamaan liikevoittoa. Lisäksi PKC saa mm. Brasilian kasvumarkkinoille jalkansa paremmin oven väliin kaupalla.

Yhteenvetona pitäisin mahdollisuuksia suurempina kuin uhkia ja uskon yrityksen pystyvän tuottamaan minulle pidemmällä aikavälillä nykyisellä hinnalla suuremman tuoton kuin mitä sijoittaminen esimerkiksi indeksirahastoon. Pidän myös lisäostoja mahdollisina lähivuosina, mutta en ole tekemässä niistä päätöksiä lähiaikoina. Voi tietysti olla mahdollista, että PKCGroup on allekirjoittaneen Moby Dickin kapteeni Ahabin saavuttamaton valas ja kyseessä on huono sijoitus. Kyseessä on nimittäin se yksittäinen osake jolla olen tehnyt sijoittajanurani pahimmat tappiot ja yritän todistaa olleeni oikeassa silloin aikaisemmin. No näillä mennään mitä nyt on ja tarkoituksena olisi pitää ostamani osakkeet hyvin pitkään ilman selkeitä muutoksia yrityksen tuloksentekokykyyn.

- TT

keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Ennustukset vuodelle 2012 osa 2. Muu Maailma

Ja sitten ennustuksia vuodelle 2012 Suomen ulkopuolelle: Ensimmäisenä voitaisiin mennä rakkaaseen itänaapuriimme ja todetaan macho macho man Vladimirin jatkavan mellakoinnista huolimatta naapurimme johdossa. Ennustan mellakoiden kuitenkin jatkuvan ja näemme mahdollisesti niiden väkivaltaisen tukahdutuksen valtion taholta. Ennustan öljynhinnan laskua vuodelle 2012 ilman mahdollista sotaa Irania vastaan, joten ennakoin tämän vaikuttavan myös Suomen vientiin itänaapuriin negatiivisesti.

Mitä taas tulee tähän meidän Eurostoliittoon niin ennustan Italian lähtevän vapaaehtoisesti Eurosta ja Kreikan lähtevän savustamalla. Nämä muutokset tulevat johtumaan loppujen lopuksi saksalaisten veronmaksajien huomattua heidän taakkansa liian suureksi Ranskan luottoluokituksen laskun jälkeen. Italialaiset huomaavat myös heillä olevan huomattavasti paremmat mahdollisuudet pärjätä vientiteollisuutensa kanssa devalvaation jälkeen. Tämä devalvaatio on taas mahdoton ilman omaa valuuttaa, joten se on heidän ainut mahdollisuutensa. Mitä taas tulee Kreikkaan niin heidän osaltansa peli on jo käytännössä menetetty, silä heidän olematon vientiteollisuutensa ei yksinkertaisesti vain tuo riittävästi rahaa tulevina vuosina, jotta kotimarkkinat voisivat kehittyä edes kohtuullisesti. Tämä johtaa tankkien ilmestymiseen kaduille viimeistään siinä vaiheessa, kun maa potkitaan ulos Eurosta ja ihmiset tajuavat tilanteen toivottomuuden. Mitä taas tulee niin sanottuun Eurokriisiin niin se ei tule hellittämään seuraavanakaan vuonna ja poliitikot edelleenkin pistävät pään perseeseen ja tekevät taas sellaisia päätöksiä joita pääomamarkkinat näille narreille lobbaavat.

Yhdysvalloissa presidentinvaaleista tulee sirkus ja ihmiset joutuvat valitsemaan huonon ja vielä huonomman vaihtoehdon väliltä ja tulevat siihen tulokseen, että Obama on kuitenkin se pienempi paha kuin republikaanien tuleva presidenttiehdokas. Mitä taas tulee kyseisen maan talouteen niin ”menetetty” vuosikymmen alkaa näyttää entistä todennäköisemmältä ja ennustan BKT:n laskevan prosentin verran maassa. Ennustan myös yhden maan suurimmista pankeista menevän konkurssiin ensi vuonna. Oma vahvin ehdokkaani on Morgan Stanley johtuen tämän sijoituksista Euroopan valtioiden joukkolainoihin. Huolimatta keskuspankin yrityksistä saada inflaatiota aikaiseksi siirtyy maan talous deflaatiokauteen. Mikä siis tarkoittaa ainakin QE3:a. Asuntolainojen korkojen uskon laskevan siellä alle 2.5%:n (tällä hetkellä hieman yli 3%) 30-vuotisten osalta. Asuntojen hintojen uskon tippuvan vielä jonkin verran alkuvuonna ja sen jälkeen ne alkavat pikkuhiljaa kallistua.

Mitä taas tulee Kiinaan niin kyseessä onkin sitten kuplan puhkeaminen täydellä teholla ensi vuonna. Kuitenkin on sen verran huomioitava, että uskon maan kuitenkin pitävän bruttokansantuotteensa plussalla vielä ensi vuonna, vaikka sen kasvuvauhti tuleekin tippumaan huomattavasti. Kun kaikki ovat keskittyneet Euroalueeseen ja Yhdysvaltoihin niin Kiina on saanut olla rauhassa eikä kovin monet ekonomistit ole havahtuneet siihen tosiasiaan, että kiinteistökupla on siellä pahempi kuin jopa länsimaissa. Uskon myös Kiinan valtion suorittavan massiivisen elvytysoperaation rakentaen infraa sadoilla miljardeilla dollareilla. Tämä tarkoittaa käytännössä Yhdysvaltain velkakirjojen myyntiä mikä tulee nostamaan korkotasoa siellä.

Jos nyt halutaan arvata talouslukuja ensi vuodelle niin ennustan öljyn (WTI) hinnan laskevan noin 75 dollariin barrelilta. Kullan hinnan laskevan 1200 dollariin Unssilta ja Yhdysvaltain S&P:n laskevan alle 1000 pisteen. Tämän lisäksi uskon muidenkin metallien hintojen tippuvan selvästi, mutta taas ruoan hinnan nousevan hieman.

Mitä taas tulee yleiseen maailmanpolitiikkaan niin en usko Iranin sotivan ketään vastaan, mutta arabimaissa tullaan näkemään uusia vallankumouksia ensi vuonna tämän vuoden tapaan ja jotkut vanhoista hallitsijoista joutuvat väistymään. En myöskään usko suuriin luonnonmullistuksiin saatikka sitten pienten vihreiden miesten saapumiseen taikka jeesuksen toiseen tulemiseen. Huolimatta siitä, että näen ensi vuoden hyvin synkkänä monessa mielessä en usko maailmanloppuun siitä huolimatta, että Mayat ovatkin joidenkin mukaan ennustaneet sen tulevan 21.12.2012 ja vaikka tämä ”tuomiopäivä” onkin allekirjoittaneen nimipäivä :)

Tässä ennustukset vuodelle 2012. Kommentointi on vapaata!!

- TT

sunnuntai 25. joulukuuta 2011

Ennustukset vuodelle 2012 osa 1. Suomi

Vuoden lopussa on hyvä aika tehdä ennustuksia tai kuten itse kutsuisin ”valistuneita” arvauksia seuraavalle vuodelle: Tarkoitus olisi jakaa nämä arvoitukset kahteen osaan ja ensimmäisessä osassa olisi tarkoitus käydä läpi mitä tapahtuu tässä meidän rakkaassa kotimaassamme seuraavana vuonna politiikan, talouden, urheilun ja muiden tapahtumien saralla. Moni ihmisistä ei välitä juurikaan noista kaikista, mutta ne kuitenkin joissain määrin koskettavat ja kiinnostavat allekirjoittanutta, joten tarkoitus olisi jakaa näkökulmani vuodesta 2012.

Suomessa politiikan puolella on tietysti kyse ensisijaisesti Eurokriisistä ja toissijaisesti tulevista presidentinvaaleista. On helpompi kuitenkin aloittaa jälkimmäisistä ja todeta Sauli Niinistön tulevan valituksi viimeistään toisella kierroksella. Mielenkiintoisempi asia mielestäni näissä vaaleissa tuppaa olemaan kuitenkin vastustaja toisella kierroksella ja arvaukseni tähän kysymykseen on vihreitten ehdokas joka nyt vaan sattuu kävelemään väärällä puolella katua omalta kannaltani.

Mitä taas tulee Eurokriisiin niin näen siinä kaksi eri poliittista mahdollisuutta Suomessa: Ensimmäinen on Käteisen hyväksymä EVM-sopimus joka ei menekään läpi eduskunnassa mikä johtaa käytännössä hallituksen eroon ja uusiin eduskuntavaaleihin. Toinen skenaario tässä tilanteessa on se, että Kepu pettää taas ja myy oman ei-kantansa EVM:n saamalla kuntauudistuksen lykkääntymään muutamalla vuodella tai sen muutoksiin. Tässä mielestäni tärkeimmät poliittiset tapahtumat vuodelle 2012 Suomessa.

Suomen talous taas ei tule näyttämään kovin hyvältä seuraavana kalenterivuonna, sillä jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla tulee tapahtumaan merkittävä sijoittajien herääminen maamme yrittäessä kaupata velkaansa. Yhtäkkiä huomaammekin luottoluokituksemme tipahtavan kahdella pykälällä yhden sijaan. Tämä tulee johtumaan Euroopassa vellovasta luottolamasta joka tulee tiputtamaan vientiämme 10 miljardilla Eurolla vuoden 2012 aikana. Myös kotimarkkinamme hyytyvät pahasti tämän seurauksena. Hallituksen maaliskuussa tapahtuva tarkistus tulevien vuosien budjettiin tulee lisäämään säästöt/veronkorotukset yhteensä 10 miljardiin Euroon. Nämä 10 miljardia säästetään tavallisten kansalaisten tulonsiirroista, opetuksesta ja terveydenhuollosta. Nämä säästöt eivät kuitenkaan koske alati paisuvaa hallintoa vaan ainoastaan ihmisten perustarpeita. Arvioni BKT:n laskusta vuonna 2012 Suomessa on -6%.

Tulevat veronkorotukset tulevat lähinnä koskemaan niitä veroja joita kansalaisten on tässä maassa mahdotonta väitellä eli kiinteistö- polttoaine- sähkö- ja arvonlisäveroa. Myös korkeamman marginaalin tuloveroja tullaan nostamaan. Näiden veronkorotusten seurauksena myös inflaatio tulee olemaan muita maita korkeampi eli varmaan aika lailla lähellä 3.5%:a kuten tänäkin vuonna. Tämän ja leikkauksien vuoksi tullaan näkemään yleislakko Suomessa ensi vuoden aikana. Työttömyys ei kuitenkaan tule kasvamaan niin paljon kuin etukäteen ajatellaan johtuen siitä, että työmarkkinoille tuleva ikäluokka on yli 40 000 henkeä pienempi kuin eläkkeelle menevä. Myös työttömien tilastoihin piilottaminen tulee näkymään yllättävän hyvänä työttömyysprosenttina, mutta totuus paljastuu viimeistään siinä vaiheessa, kun tähän jonninjoutavaan tukityöllisämiseen varatut rahat alkavat loppua.

Oma arvioni asuntojen hinnoista tulee olemaan seuraava: Pääkaupunkiseudulla hinnat tulevat alas 15 prosenttia ja muualla maassa noin 10. Tämän seurauksena alkavat myös pankkien luottotappiot kasvaa huomattavissa määrin. Onneksemme kuitenkin suuri osa Suomessa toimivista pankeista eivät ole suomalaisten omistuksessa vaan lähinnä ulkomaalaisten. Tämän seurauksena kansakuntana selviämme hieman vähäisemmillä kustannuksilla kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Myös pörssikurssit tulevat Helsingin pörssissä alas seuraavan vuoden aikana. Oma arvioni on noin 30 prosenttia 2012. Tämä johtuu aika pitkälti siitä, että monet suurimmat pörssiyhtiömme toimivat jo olosuhteidenkin pakosta kansainvälisillä vientimarkkinoilla.

Mitä taas tulee omaan mielenkiintooni urheilua kohtaan niin ennustukset suomalaisten menestymismahdollisuuksista ovat seuraavat: Ennustan Lontoon olympialaisista yhtä kultamitalia ja useampia himmeämpiä mitaleita. (Itse en ymmärrä mitä hyvää on tulla toiseksi tai kolmanneksi, joten suomalaisten asenne eli tyytyväisyys näitä mitaleja kohtaan on mielestäni naurettava.) En osaa kyllä yhtään sanoa mikä laji tämän kirkkaimman tuo, mutta se tuskin on ainakaan keihäänheitto. Ennustan Suomen jääkiekkojoukkueen tippuvan MM-kisoissa iki-ihanalle veriviholliselle Ruotsille jatkopeleissä. Suomen potkupallojoukkue taas tippuu mm-karsinnoissa jo ensimmäisissä peleissä kauas mm-kisapaikasta. Itse suosittelen urheilun seuraajille tarkkailemaan lentopallojoukkuettamme olympiakarsinnoissa toukokuussa. Tämä joukkue on jääkiekon maailmanmestaruudesta huolimatta selkeästi kovin joukkue kansainvälisesti katsottuna.

Mitä taas tulee yleiseen tunnelmaan maassamme niin vuosi 2012 tulee jäämään mieleen lakkoilusta, mielenosoituksista sekä tietomurtojen määrän selkeästä kasvusta. En kuitenkaan usko mihinkään yleiseen kaaokseen kotimaassamme vielä ensi vuonna. Tämän synkkyyden keskellä on kuitenkin hyvä muistaa se tosiasia, että maailmanloppu ei tule seuraavanakaan vuonna vaan vuosi 2012 on mahdollisuuksien aikaa asiansa hyvin hoitaneille ihmisille ja myös niille joilla tärkeysjärjestykset ovat ihan puissa ja joutuvat kohtaamaan todellisen kriisin.

Tässä ennustukseni seuraavalle vuodelle Suomen osalta. Myöhemmin tulee myös rajojemme ulkopuolella tapahtuvista asioista toisessa tekstissä. Muistakaa kommentoida ja mikäli mielenkiintoa riittää niin liittäkää omat arvauksenne kommenttiin.

-TT

keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Avautumista avautumisesta ja pidemmästä projektista

Kun kerran pitkässä juoksussa olemme kaikki kuolleita niin miksi yleensäkään tehdä mitään suunnitelmia pidemmälle aikavälille? Tähän kysymykseen joudun aina välillä itselleni vastaamaan miettiessäni tätä vaurastumisprojektia. Ottaen huomioon lyhytjännitteisyyteni kolmenkymmenen vuoden pituinen projekti tuntuu lähinnä etanavauhdilta ja sen eteneminen on tuskastuttavan hidasta. Kuitenkin olen tämän vuoden aikana selkeästi onnistunut pitämään oman pääni ja päässyt eteenpäin. Välillä kuitenkin iskee aikamoinen epäusko ja sen pitäminen hallinnassa on hyvinkin tärkeää. Mitäs mieltä te olette tästä asiasta?

Tämän epäuskon hallinnassa auttavat kyllä selkeästi pääperiaatteet joita pitäisi noudattaa rikkomatta niitä. Tähän mennessä itselläni on kuitenkin ollut vain hyvin laajat kuviot suunniteltuina, mutta kaipaisin näiden noudattamiseen hieman tarkempia suuntaviivoja ja sääntöjä ja aion niitä nyt tässä kirjoituksessani julkaista, jotta niiden noudattamiseen voisin saada teiltä lukijoilta huomautuksia mikäli niitä rikon tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tarkoitus on kysyä myös teidän mielipiteitä niiden järkevyydestä/järjettömyydestä, sillä omasta mielestäni niiden noudattaminen ei ole allekirjoittaneelle kuitenkaan mikään helppo asia, mutta ei toisaalta täysin mahdotonkaan. Seuraavassa lyhyesti tärkeimmät säännöt mitä tulee kaikenlaisiin kissanristiäisiin ynnä muihin tilanteisiin joita varten EI on ainut oikea vastaus mikäli seuraavat säännöt täyttyvät:

1. Ensimmäiset viikonlopun kissanrisitiäiset ovat jo buukattu kuukaudelle.
2. Poikkeus sääntöön 1. on tärkeämmät riennot joista kuulee myöhemmin, jolloin pitää perua ensimmäiset kissanristiäiset.
3. 2. Poikkeus sääntöön on pidemmät ulkomaanmatkat joilla ei ruveta himmailemaan vaan nautitaan täysin rinnoin.

Mitä tulee sitten rientojen tärkeysjärjestykseen niin lyhykäisyydessään kyseisiä mahdollisia ovat mm. häät ja polttarit jotka vietetään saman kuukauden aikana jolloin häät menevät polttareiden edelle. Kuitenkin häät ja polttarit menevät tavallisten rallien kuten pikkujoulujen tai synttäreiden edelle. Kun noita sääntöjä katsoo niin typeryksille on parempi olla yksinkertaiset säännöt niin niitä on helpompi noudattaa.

Mitä taas tulee budjetteihin niin vuosibudjetin eri osat ovat ylittämättömiä ellei satu joitain onnettomuuksia kuten esimerkiksi luurin hajoaminen tai urheillessa sattuva leegoremontti. Nämä eivät ole kummatkaan hyvin todennäköisiä tapahtumia, mutta kuitenkin mahdollisia. Näiden lisäksi samaan kategoriaan menevät vastaavat tapahtumat voivat muodostaa ylitsepääsemättömiä ongelmia pysyä budjetissa. Ottaen huomioon erilaiset vakuutukseni leegoremonttikin on hyvin epätodennäköisesti kallis operaatio.

Mitä taas tulee tämän blogin päivityksien tihentämiseen niin monesti allekirjoittaneella pää syyhyää siinä vaiheessa, kun pitäisi jo olla unten mailla ja ”parhaimmat” ideat tuppaavat tulemaan juuri silloin, kun ei olisi enää varaa olla hereillä. Onkos arvoisilla lukijoilla mitään tipsiä tähän miten saisin itseni säilyttämään nämä ideat lämpiminä mielessäni? Monestihan sitten motivaatio on juuri silloin kadoksissa, kun olisi aikaa muuttaa nämä ideat kirjoituksiksi. Mahdollisestihan pitäisi ilmeisesti tehdä joku selkeä kirjoitussuunnitelma, jotta saisi sitten hoidettua blogin päivityksen. Kuitenkin nämä ideat saattavat tulla pyytämättä ja yllätyksenä. Tämän vuoksi on hyvin vaikea tehdä selkeätä kirjoitussuunnitelmaa. Kuitenkin yhden päivityksen tekemiseen menee jo pelkkään kirjoittamiseen helposti muutamia tunteja. Sakkojakaan ei oikein voi itselleen kovin helpolla antaa, vaikka kirjoittaminen jäisikin vähemmälle, sillä en usko oikein keppiin vaan lähinnä porkkanaan. Itsensä palkitseminen on toisaalta aika vaikeaa ilman selkeitä sääntöjä ja niiden keksiminen ei aina ole niin helppoa, sillä monesti sitä menee siitä mistä aita on matalin.

Tällästä pohdintaa tällä kertaa.

- TT

perjantai 2. joulukuuta 2011

Marraskuu 2011 +600€ yhteensä 4350€

Marraskuu, tuo pimeyden kuukausi kotimaassamme. Lumet uupuvat maasta ja monia ihmisiä vituttaa. Joillakin iskee jo joulustressikin päälle aikaisin ja hermot meinaa mennä moneen kertaan. Myöskin pikkujoulut nakertavat ihmisten yleistä vireystilaa ja väsymys pukkaa päälle. Onneksi tämä pimeys yleensä kestää vaan kuukauden ja pikkuhiljaa lumi löytää maan. Tänä vuonna tosin saattaa mennä pidemmällekin tämän synkän pimeyden raiskatessa ihmisten mieltä. Marraskuu olisi täydellinen aika viettää aikansa jossain lämpimämmässä ja valoisammassa, mutta monille tämä on kuitenkin mahdottomuus kuten myös allekirjoittaneelle ainakin tänä vuonna. Tätä pimeyttä en kuitenkaan voi syyttää omasta saamattomuudestani tätä blogia kohtaan vaan on vain pakko katsoa peiliin ja yrittää saada aikaan enemmän joulukuussa, sillä kun on jo housuissa niin ei auta enää rypistää vaan puhdistaa paikat ja suunnata tulevaisuuteen. Mitä marraskuun raskauteen tulee niin valitsin sitten kaikista heikoimman vaihtoehdon ja sorruin sitten myös toisiinkin pikkujouluihin ja tämä harha-askel söikin sitten aika paljon henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. On näin pakko tunnustaa itselleen se tosiasia ettei perse enää kestä kaksia ralleja kuukaudessa, joten täytyy vain ottaa järki käteen ja pitää vain yksi viikonloppu ”lomaa” kuukaudessa paitsi silloin kun ei ole mahdollisuuksia olla ”töissä”

Tulot jäivät hieman arvioidusta, mutta toisaalta myös menopuolella selvittiin hieman vähemmällä kuin mitä olin kuvitellut. Tulopuolen pettäminen johtui lähinnä siitä, että tuli kaksi viikonloppureissua yhden sijasta ja näistä toipumiseen oli pakko varata hieman enemmän aikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä noin parinsadan Euron vajausta tämän kuukauden tuloihin. Menopuolella budjetti piti tosi hyvin, vaikka olikin parit pikkujoulut, sillä nämä molemmat tulivat hyvin halvoiksi, sillä baarit jäivät käymättä. Toisaalta molemmat viikonloput kuitenkin olivat ihan hauskoja, joten eivät ne hukkaan menneet vaikka niistä toipuminen ottikin koville. Aika pitkälti kuitenkin mentiin suunnitelmien mukaan ja hyvä niin.

Mitä taas tulee joulukuuhun niin se näyttäisi olevan aika erilainen jos sitä vertaa edellisiin, sillä tarkoituksena olisi pitää taas pidempi joululoma joka alkaa 21. päivä ja kestää noin 2 viikkoa riippuen siitä milloin hommat taas alkavat tammikuun alussa. Tämä tietysti vaikuttaa myös tuloihin aika selvästi, mutta koska veronpalautukset tulevat heti 2. päivä niin joulukuun ylijäämä vaikuttaisi olevan aika tarkasti veronpalautusten suuruinen, joten miinusta ei olisi joulukuussakaan tulossa. Mitä tulee taas joululahjoihin niin en taas tänäkään vuonna tuhlaa juurikaan niihin vaan ostan yhdet kummilapsilleni ja omani olenkin jo tilannut ja saanut postitettuna. Onnekseni perheessäni vietetään joulua lähinnä syöden, joten ei tarvitse hirveästi tästä itselleni hyvin turhasta juhlasta stressata. Mitä taas tulee blogiini niin joululomalla olisi tarkoitus saada ainakin muutama kirjoitus tehtyä ja suunniteltua lähikuukausien sisältöä. Myös TT:n listalle olisi tarkoitus ottaa joitakin yrityksiä lisää mikä tarkoittaa aikamoista osavuosikatsausten ja vuosituloksien läpikäymistä mikä tietysti on suhteellisen hidasta ja vaivalloista, mutta toisaalta varsinkin joulunpyhinä tekemisen puutetta on vaikka muille jakaa ja nämä päivät voikin sitten hyötykäyttää tänä vuonna.

Joulukuussa olisi sitten tarkoitus ostaa osakkeita ensimmäisen kerran ja arvo-osuustilille olen siirtänytkin jo rahaa. Kuitenkin ongelmaksi saattaa muodostua lähiviikkojen epävarmuus Euroalueen kohtalosta, joten en ole varma kannattaako rahaa laittaa osakkeisiin ennen tilanteen selkeytymistä. Kuitenkin osakkeiden ostaminen saattaisi jopa olla viisasta, sillä tässä voi tulla aikamoinen pankkikriisi eikä ole yhtään varmaa saako tililtä rahoja ulos kovin nopeasti tai ollenkaan mikäli laajamittainen kriisi puhkeaa. Tästä kaipaisinkin mielipiteitä, sillä en mielelläni häviäisi vähiä rahojani katastrofin sattuessa ja osakkeet ovat kuitenkin paloja yrityksistä, joten niistä eivät pääomat häviä ainakaan kokonaan. Vielä en tosin ole tehnyt sijoituspäätöstä, mutta paria sijoituskohdetta listani yläpäästä mietin parhaillaan ja kunhan katson hiinnan olevan oikea niin sitten ostan.

Tässä tämä kuukausikatsaus tällä kertaa.

- TT