torstai 29. joulukuuta 2011

Ensimmäiset osakkeenostot PKC Group Oyj

PKC Group 149kpl a 11.60€ kauppahinta mukaanlukien 11.66€ per osake:

Lyhyesti yrityksestä:

PKCGroup Valmistaa johdinsarjoja pääasiassa ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden asiakkaille. PKC:n elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita (ODM, EMS) pääasiassa telekommunikaatio-, ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuuteen.

Kuten näemme yrityksen lyhyestä kuvaksesta niin yrityksen alahan on käytännössä hyvin hajuton ja mauton eikä se hirveästi vetoa seksikkyydellään sijoittajiin nykypäivänä. Tämän vuoksi myös markkinoilla tämän yrityksen analyysia ei juurikaan ole näkyvillä, joten tämän vuoksi yritys tarjoaa mielestäni hyvän mahdollisuuden tuottaa sijoittajalle kassavirtaa yli indeksirahastojen tuottojen. Tietysti pitää kiinnittää huomiota myös muihin asioihin joista lisää alapuolella.

Mitä taas tulee yrityksen kokoon niin tähän syksyyn asti myös kokoluokka on ollut aika pieni varsinkin institutionaalisten sijoittajien kohteeksi. Seuraavassa liikevaihdot edellisiltä vuosilta miljoonissa Euroissa:

2003 146
2004 177.7
2005 198.9
2006 228.9
2007 288.6
2008 311.7
2009 201.8
2010 316.0

Kuitenkin tänä vuonna kasvu on selkeästi nopeampaa, sillä jo kolmella ensimmäisellä kvartaalilla liikevaihto on ylittänyt 300 miljoonaa Euroa eikä tähän vielä kuulu suuri yritysosto joka alkoi vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen vasta viimeisen kvartaalin alussa. Tämä yrityskauppa on yksi suuri syy minkä takia olen tähän yritykseen rahoja sijoittanut. AEES:n liikevaihto vuonna 2010 oli 454,0 miljoonaa euroa. AEES toimii Yhdysvalloissa, Meksikossa, Brasiliassa ja Irlannissa. AEES valmistaa PKC:n tavoin johdinsarjoja kuorma-autoihin sekä myös henkilöautoihin. AEES on viime vuosien aikana onnistuneesti toteuttanut kattavan kilpailukykyä ja tehokkuutta parantavan rationalisointiohjelman. Ohjelmaan liittyvät kustannukset ovat rasittaneet yhtiön tulosta vuonna 2010 sekä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja niillä tulee olemaan vähäinen vaikutus myös toisen vuosipuoliskon tulokseen. PKC:n maksama kauppasumma AEES:n velaton kauppahinta muodostuu 109 miljoonan euron käteisvastikkeesta ja 1,25 miljoonasta PKC:n liikkeeseen laskemasta uudesta osakkeesta. Käteisvastike rahoitettiin pääasiassa pitkäaikaisella rahoitusohjelmalla. Maksettu hinta on noin 120 miljoonaa Euroa joka on mielestäni hyvinkin kohtuullinen summa ottaen huomioon liikevaihdon kasvun ja sen faktan, että rationalisointiohjelma on saatu käytännössä valmiiksi ennen kaupan toteutumista. Tietysti PKC:n rahoitusasema on huonontunut tässä kaupassa, mutta en pidä sitä ongelmallisena ainakaan lähitulevaisuudessa.

Mitä taas tulee osakekohtaisiin tuloksiin niin edellisinä vuosina ne ovat olleet seuraavat:

2005 1.06€
2006 0.86€
2007 0.99€
2008 0.31€
2009 -0.11€
2010 1.10€
2011 0.88€ kolmelta ensimmäiseltä kvartaalilta

Tämä tekee noin 0.70€ vuodessa poislukien vuosi 2011 mikä tekee ostohinnallani (11.60€) viimeisen kuuden vuoden P/E-arvoksi noin 16.57. Tämä kuvaa tietysti pelkkää menneisyyttä, mutta kertoo mielestäni kuitenkin jotain yrityksen tuloksentekokyvystä vielä nykyaikanakin. Kun kääntää luvun E/P-muotoon: 0.06 ja verrataan sitä vaikka vuoden Euriboriin joka on noin 2% niin saadaan riittävä turvamarginaali jo keskimääräisellä menneelläkin tuotolla tälle sijoituskohteelle. Kuitenkin täytyy ottaa huomiota kuitenkin myös tuleviin tuloksiin ja tämä vuosi näyttää jo selkeästi paremmalta kuin kuuden edellisvuoden keskiarvo, joten uskon selkeisiin parannuksiin tulevina vuosina, vaikka pari seuraavaa vuotta voivatkin olla vaikeampia yleisen taloustilanteen osalta.

Mitä taas tulee osinkoihin niin niiden virta on valunut aika tasaisena viime vuodet:

2005 0.45€
2006 0.45€
2007 0.45€
2008 0.15€
2009 0.40€
2010 0.55€

Tämä taas tekee keskimääräiseksi osingoksi noin 0.41€ viimeiseltä kuudelta vuodelta.3.4% joka on tämäkin selkeästi korkeampi kuin vuoden Euribor. Tältä vuodelta odottelen tuota 0.55€:a johtuen tuosta rahoitusaseman muutoksesta joka seurasi yritysostosta, vaikka tuloksen pitäisikin olla parempi kuin edellisinä vuosina.

Kannattaa kuitenkin huomioida se ettei tätä yritystä tietystikään pitäis verrata pelkästään markkinakorkoihin vaan muihin yrityksiin, mutta itse näkisin tässä huomattavan hyvät mahdollisuudet selkeään tulosparannukseen tällä vuosikymmenellä mikä omasta mielestäni tekee yrityksestä hyvinkin mielenkiintoisen sijoituskohteen. Pidän osakkeen hintaa halpana tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja riskeihin joita kyseinen yritys tuo sijoittajalle.

Mitä taas tulee yrityksen johtoportaaseen niin itselläni on aika hatara kuva heidän pätevyydestään. Toimitusjohtaja Harri Suutari on taas toisaalta ollut yrityksen johdossa pitkään, vaikka olikin välillä poissa johtotehtävistä henkilökohtaisten syiden takia. Hän on myös sisäpiirirekisterin mukaan lisännyt omistustaan yrityksestä joulukuun aikana hieman yli 10000 osakkeella, joten sekin puoltaisi tätä sijoituspäätöstä. Nykyään hänen omistusosuutensa on noin 2% koko yrityksen osakekannasta. Hän on kuitenkin jättämässä toimitusjohtajan roolin ensi huhtikuussa ja seuraava toimitusjohtaja tulee Matti Hyytiäinen joka on tällä hetkellä Etteplanin vastaavassa virassa. Hyytiäinen on toiminut myös PKC:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2010, joten hän edustaa jatkuvuutta yrityksen johdossa. Hyytiäinen on myös tehnyt pitkän kansainvälisen uran KONE yhtiössä ml. KONE Kiinan toimintojen johtajana ja KONE:en kansainvälisen liukuporrasliiketoiminnan johtajana ennen siirtymistään Etteplanille. Hän ei ainakaan tällä hetkellä omista yrityksen osakkeita minkä kyllä katson ehdottomaksi miinukseksi virkansa suhteen.

Jos katsomme hieman uhkia ja mahdollisuuksia niin mielestäni suurin uhka on AEES:n yrityskaupan heikentämä rahoitusasema mikä saattaa maailmantalouden laskiessa pidemmän aikaa tuottaa ongelmia yritysrahoitukseen ja heikentää yrityksen tulosta huomattavasti. Myös PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan kysynnän heikkeneminen saattaa tuottaa tappioita yritykselle lähitulevaisuudessa. Tämä tuoteryhmä on kuitenkin liikevaihdoltaan vain noin viidesosa koko yrityksestä, joten suurempia tappioita en tässä tuoteryhmässä ole näkemässä. Pidän myös uhkana tulevaa toimitusjohtajaa ainakin siihen asti kunnes hän on päässyt näyttämään osaamisensa. Hänellä on kyllä toisaalta paljon kokemusta, mutta hänen näytöistään minulla ei ole mitään tietoa vielä tällä hetkellä. Mitä taas tulee mahdollisuuksiin niin edellämainittu yrityskauppa on mahdollisuus päästä hyödyntämään mittakaavaetua yrityksen kasvaessa suurimmaksi raskaiden kuorma-autojen johdinsarjojen valmistajaksi maailmassa. Tämän yrityskaupan pitäisi tuoda myös synergiaetuja ja uusia asiakkaita pelkän liikevaihdon kasvun lisäksi. Nämä hyödyt saadaan varmaan näkyviin muutaman vuoden aikajänteellä ja nostamaan liikevoittoa. Lisäksi PKC saa mm. Brasilian kasvumarkkinoille jalkansa paremmin oven väliin kaupalla.

Yhteenvetona pitäisin mahdollisuuksia suurempina kuin uhkia ja uskon yrityksen pystyvän tuottamaan minulle pidemmällä aikavälillä nykyisellä hinnalla suuremman tuoton kuin mitä sijoittaminen esimerkiksi indeksirahastoon. Pidän myös lisäostoja mahdollisina lähivuosina, mutta en ole tekemässä niistä päätöksiä lähiaikoina. Voi tietysti olla mahdollista, että PKCGroup on allekirjoittaneen Moby Dickin kapteeni Ahabin saavuttamaton valas ja kyseessä on huono sijoitus. Kyseessä on nimittäin se yksittäinen osake jolla olen tehnyt sijoittajanurani pahimmat tappiot ja yritän todistaa olleeni oikeassa silloin aikaisemmin. No näillä mennään mitä nyt on ja tarkoituksena olisi pitää ostamani osakkeet hyvin pitkään ilman selkeitä muutoksia yrityksen tuloksentekokykyyn.

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti