tiistai 27. tammikuuta 2015

Veroilla on merkitystä osakesäästäjälle (korjattu)

Tehdessäni uutta kirjaani kompastuin verottajaan tai tarkemmin sanottuna osinkoverotukseen joka näyttäisi syövän enemmän tuottoja kuin odotin. Tämä kaikki varsinkin pitkällä tähtäimellä. Koska tämä kaikki yllätti ainakin minut ja laskuni eivät tunnu täsmäävän aikaisempaan ajatteluuni, on minun pakko laittaa laskuni jo nyt esille. Kyseessä on tietysti teoreettiset esimerkit, koska kukaan meistä ei tiedä miten verotus tulee vaikuttamaan tuottoihin seuraavien vuosikymmenien aikana. Verottaja, kun on riippuvainen poliitikoista ja heidät vaihdetaan keskimäärin joka neljäs vuosi. Pidemmittä puheitta suoraan asiaan:

Ennen kuin kuin alamme laskemaan tarkemmin verojen vaikutusta sijoituksiin on syytä näyttää mikä on tilanne verojen suhteen juuri nyt. Kaikki esimerkit ovat enemmän tai vähemmän keskimääräisiä arvioita, koska verottaja voi tehdä muutoksia päätöksiinsä. Pörssiyhtiöiden pääomatuloista veroja menee seuraavasti:
 • Pääomaverojen prosentti on 40000€:n asti 30%:ia ja siitä ylöspäin 32%:ia
 • Osingot ovat 85%:sti pääomatuloa ja 15%:ia verotonta
 • Osakkeiden luovutusvoitot ovat 100%:sti verotettavaa pääomatuloa
 • Yli 10 vuotta omistettujen osakkeiden myynnissä voidaan käyttää 40%:in hankintameno-olettamaa ja alle 10 vuotta omistetuissa 20%:in.
Seuraavissa esimerkeissä oletamme reaalituottojen olevan kulujen jälkeen 7%/vuosi. Oletamme osinkojen ja osakkeiden arvonnousun olevan keskimäärin tasoissa eli 3.5%/vuosi molemmilla. Oletamme pitkäaikaisen sijoituksen horisontiksi 30 Vuotta ja lyhyempiaikaisen sijoitushorisontin olevan vuosi. Lyhyen ajan horisontin omaava sijoittaja tekee kauppoja keskimäärin kerran vuodessa. Oletamme hänen saavan myös osinkoja joka vuosi. Katsotaan ensin pidempiaikaisen sijoittajan tuottoja verojen jälkeen, kun sijoitettava summa on ollut 1000€:a.

30V sijoitus: 1000€*(1.07-(0.035*0.255))^30 noin 5921€
Arvonlisäystä 2807€ ja osinkoja 2114€ alkupääoma 1000€
Hankintameno-olettamaa 40% käyttäen saadaan veroja 3807€*0.6*0.3=685€
30V sijoitus veroineen 5921€-685€=5236€
1V kerrallaan 1000€*(1.07-(0.035*0.255+0.035*0.3))^30=4394€ 

Kuten näistä esimerkeistä näemme niin veroetu pitkäikaiselle sijoittajalle on selkeä. Se mikä tästä esimerkistä ei suoraan näy on se, että ilman hankintameno-olettamaa etua ei oikeastaan olisi. Tämä ei ole vielä syy paukutella henkseleitä pitkäaikaisen osakesijoittamisen puolesta, koska osinkoverot syövät ison osan tuotoista. Sen sijaan hajautettu indeksirahastosalkku on paljon verotehokkaampi. Oletetaan hajautetun indeksirahastosalkun reaalituotoiksi kulujen jälkeen tuo samainen 7%:ia. 

30V sijoitus: 1000€*1.07^30=7612€
30V sijoitus veroineen 7612€-((7612*0.3*0,6))=6242€

Nämä luvut kertovat karua kieltään uudelleen osingot sijoittavien indeksirahastojen verotehokkuudesta nykyisessä tilanteessa. Me emme voi olla varmoja tulevaisuudesta, koska verolakeja muutetaan jatkuvasti. Pidän näitä lukuja kuitenkin hyvänä todisteena siitä ettei veroja voi kokonaan unohtaa sijoituksia tehtäessä. Niiden minimoiminen ei saa olla päätavoite vaan mahdollisimman suuret tuotot. Jokaisen sijoittajan tulee tämän esimerkin myötä kysyä itseltään: ”Pystynkö minä suorilla osakesijoituksilla lyömään uudelleen osingot sijoittavien indeksirahastojen veroedut?” Tämän lisäksi Lyhytjänteistä spekulointia vastaan puhuvat suuremmat kulut, joten silloin on tuottojenkin oltava paremmat. 

Nyt luvut tuntuisivat täsmäävän paremmin, mutta saa toki edelleen kertoa missä olen väärässä.

-TT


keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Ruoan hintasodasta

Viime päivät olemme saaneet lukea joka tuutista ruoan hinnanalennuksista. Asia ainakin herättää minussa tunteita, tyytyväisyydestä epäuskoisuuteen. Olen tietysti iloinen, että hinnat laskevat jonkin verran, mutta suuriin riemunkiljahduksiin en silti tämän kehityksen myötä ryhtyisi. Suurin syy tähän on se, että asiaa tarkemmin ajatellessa huomaa ettei hinnanalennukset ole niin iso asia kuin rummutetaan.

Hintoja lasketaan kauppojen, ei asiakkaiden vuoksi

Surkuhupaisinta tässä asiassa on edelleen se kuinka S- ja K-mafioiden ja sen saksalaisen vaihtoehdon puhuvat päät puhuvat roskaa sen minkä ehtivät. Kun nämä puhuvat päät kertovat, että ”haluamme tarjota asiakkaillemme edullista ruokaa” tulee se kääntää todelliseen muotoonsa: ”Me haluamme maksimoida voittomme ja sen takia joudumme laskemaan ruoan hintaa, koska muutkin ovat niin tehneet ja koska asiakkaamme ovat muuttuneet hintatietoisemmiksi.” Kaikki puheet hinnanlaskusta asiakkaiden hyvinvoinnin vuoksi on niin suurta valetta ettei voi muuta kuin ihailla sitä tapaa kuinka nämä puhuvat päät pystyvät valehtelemaan niin, että korvat heiluu. En silti lähde moralisoimaan tätä valehtelua, koska liikeyritysten perimmäinen tarkoitus on tehdä omistajilleen niin paljon voittoa kuin mahdollista tiettyjen rajoitusten, kuten erilaisten lakien muodostaessa reunaehdot toiminnalle. Markkinataloudessa muut toimijat asiakkaiden kanssa pitävät huolen siitä ettei yksittäinen toimija pysty nyhtämään asiakkailta kohtuuttomasti rahaa. Markkinatalous on alkanut toimimaan suomalaisessa vähittäiskaupassa vasta viime vuosina. Se ei vieläkään muuten toimi hyvin.

Halvennettujen hintojen lähtötasot korkeita

Kun alamme hieman innostumaan alentuneista ruokien hinnoista, tulee meidän muistaa miltä tasolta olemme lähteneet. Suomessa ruokakauppa on ollut lukuunottamatta ihan viimeisiä vuosia käytännössä täysin kahden isomman toimijan hallussa. Toki pienempiäkin toimijoita on ollut, mutta niillä ei ole juuri ollut merkitystä elintarvikkeiden hintoihin. Käytännössä S- ja K-mafiat ovat saaneet nyhtää suomalaisten kuluttajien selkänahkaa pitkän ajan. Edes Lidlin tulo ei ole juuri vaikuttanut hintoihin ennen viimeisiä vuosia. Tästä hyvä esimerkki siitä oli, kun ruoan maailmanmarkkinahinnat laskivat niin hinnat eivät laskeneet tippaakaan vaan nousivat. Käytännössä nykyiset hinnanalennukset ovat vasta askel kohti sitä tilannetta, jolloin elintarvikkeita myyvät yritykset alkavat tehdä kohtuullisia voittoja ilman kuluttajien riistämistä. Näitä nykyisiäkin hinnanalennuksia voi vielä pitää lähinnä kosmeettisina, koska ne koskevat vain pientä osaa kunkin kaupan koko valikoimasta. Esimerkiksi Prisman alentaessa parinsadan eri tuotteen hintoja, jää jäljelle vielä tuhannet tuotteet joiden hintaa ei laskettu. Meidän on syytä muistaa, että vieläkin hinnat ovat liian korkealla lähinnä siitä syystä ettei markkinatalous vieläkään toimi hyvin kuluttajan hyväksi. Ei siis pidä kovin paljon juhlia tätä asiaa, koska asiakkaita riistetään vieläkin liikaa.

Elintarvikemyynti on kiinteistöbisnestä

Lopuksi on ehkä syytä miettiä sitä, että puhuttaessa elintarvikkeiden myynnistä ei puhuta liiketoiminnasta joka on eniten riippuvainen hinnoista vaan liiketilojen paikoista. Liiketilojen paikat määräytyvät ennen kaikkea kaavoituksen kautta. Suomessa tämä on tarkoittanut sitä, että paikallisilla virkamiehillä on eniten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen missä mikäkin kauppaketju tuotteensa myy. Vasta viime vuosina on työ- ja elinkeinoministeriö parantanut myös Lidlin mahdollisuuksia saada hyviä kauppapaikkoja siirtämällä Alkoja Lidlin kauppojen yhteyteen. Tätä ennen ne ovat menneet lähinnä S- ja K-kauppojen kylkeen. Tämä on parantanut sekä Lidlin että kuluttajien asemaa. Paras tapa laskea ruoan hintaa on itseasiassa kilpailevien kauppojen sijoittaminen mahdollisimman lähelle toisiaan. Itse olen huomannut tämän omassa elämässäni, koska nykyään kaupassa käydessäni S-marketti ja Lidl ovat lähes vierekkäin. Tämä pakottaa pitämään molemmissa hinnat paremmin kurissa.

Jotta markkinatalous toimisi vielä paremmin pitäisi meidän jotenkin saada houkuteltua vielä ainakin yksi kauppaketju lisää Suomeen. Se mikä kansainvälinen yritys olisi kyseessä on minulle loppujen lopuksi ihan samantekevää. Tulevaisuudessa voi käydä niin, että elintarvikkeiden verkkokauppa yleistyy ja silloin vanhat säännöt eivät enää päde. Kiinteistöbisnes muuttuu toimitusketjujen taisteluksi. Tästä asiasta minulla ei tosin ole kuin hämärä kuva, joten en voi siitä oikeastaan enempää sanoa. Kehitys ei varmaan ole hirveän nopeaa, mutta pidän todennäköisyyttä korkeana sen suhteen, että näin tulee tapahtumaan. Tässä nopeat ajatukseni elintarvikkeiden hinnoista.

-TT

maanantai 19. tammikuuta 2015

Tahdonvoiman rajallisuus

Meillä kaikilla on tietty määrä tahdonvoimaa. Toisilla sitä on enemmän ja toisilla sitä on vähemmän. Siitä huolimatta meidän on ymmärrettävä, että sillä on omat rajoituksensa. Ilman näiden rajoitusten ymmärtämistä elämänlaatumme huononee. Me emme voi luottaa siihen, että tahdonvoimamme riittää päivästä tai tunnista toiseen. Vaikka tahdonvoimaa voi kehittää, niin se loppuu kaikilta jossain vaiheessa. Se on onneksemme myös uusiutuva voimavara, joten antamalla tahdonvoiman levätä välillä voi sitä alkaa käyttämään taas uudestaan.

Käytä tahdonvoimaasi säästeliäästi

Koska tahdonvoimamme on rajallinen, tulee sitä myös käyttää säästeliäästi. Me emme voi tuhlata sitä jatkuvasti, koska sen käyttö turhiin asioihin hukkaa sitä ja se saattaa loppua ennen kuin ehdimme käyttää sitä tärkeisiin päätöksiin tai tekemisiin. Tahdonvoimaa me käytämme ennen kaikkea silloin, kun meidän tarvitsee tehdä jotain tietoisesti. Suurin osa päivästämme kuluu suorittaessamme asioita tiedostamattomasti. Tällöin aivomme säästävät energiaa, koska se on meille rajallinen voimavara. Tahdonvoimaamme voi verrata vesivoimalaan, jonka altaaseen ei tule lisää vettä. Kun meidän täytyy saada energiaa vesivoimalasta, käytämme osan vedestä ja loput jää altaaseen odottamaan käyttöä. Sama pätee tahdonvoimaamme. Ilman sen uusiutumista meille jää tietty määrä odottamaan seuraavaa käyttöä. Mikäli käyttää kaiken energian ei vesivoimalasta enää saa energiaa lisää. Tahdonvoiman loppuu samalla tavalla. Mitä enemmän tahdonvoimaa käyttää sitä nopeammin se loppuu.

Tahdonvoima on uusiutuva voimavara

Tahdonvoimamme uusiutuu parhaiten nukkuessa. Tämän lisäksi tahdonvoimaa voi lisätä pitämällä verensokeritasonsa sopivan korkealla. Verensokeri pysyy parhaiten sopivalla tasolla syötäessä hitaita hiilihydraatteja ja proteiineja. Väsyneenä ja nälkäisenä on vaikea käyttää tahdonvoimaansa. Kaikki tärkeimmät asiat tulisi hoitaa silloin, kun tahdonvoima on uusiutunut eli joko unten tai ruokailujen jälkeen. Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse sitä enemmän tahdonvoimaa tarvitaan. Jos mietitään esimerkiksi tärkeitä taloudellisia päätöksiä, kuten sijoituksia, työpaikan hankkimista tai vaihtoa on syytä pitää huoli siitä, että on levännyt riittävästi ja uusinut omaa tahdonvoimaansa nostamalla verensokerinsa sopivalle tasolle. Näitä päätöksiä ei myöskään kannata tehdä enää myöhään illalla, koska silloin on todennäköisemmin ehtinyt tuhlata jo suurimman osan tahdonvoimastaan.

Rutiinien kehittäminen vähentää tahdonvoiman tarvetta

Rutiinien kehittäminen on tärkeätä tahdonvoiman rajallisuuden näkökulmasta. Aivomme käyttävät jopa viidesosan kaikesta ruumiimme kuluttamasta energiasta, vaikka painavat noin viideskymmeneosan kokonaismassastamme. Tietoiset, tahdonvoimaa tarvitsevat päätöksemme rasittavat paljon ruumistamme ja vaativat enemmän energiaa kuin rutiinimme. Mitä tehokkaammat ja mitä vähemmän tietoisuuttamme rutiinit omaamme, sitä enemmän meillä jää energiaa tärkeisiin asioihin jotka vaativat tietoista päätöksentekoa. Kun tahdonvoimamme loppuu päivän aikana, palaamme suorittamaan rutiinejamme, koska meillä ei energiaa enää riitä muuhun.

Ympäristöä on helpompi muokata kuin itseään

Me emme ole pelkästään riippuvaisia siitä mitä itse päätämme tehdä. Me toimimme myös ympäristömme meille luomien viitekehysten perusteella. Mitä enemmän ympäristömme luo houkutuksia joita torjumme tahdonvoimallamme sitä vähemmän meillä riittää voimia tärkeiden asioiden tekemiseen. Jos noudatat jotain tiettyä ruokavaliota, on turhaa jättää sen vastaisia houkutuksia näkyville. Kahden hengen taloudessa toisen osapuolen syödessä ruokavaliosi vastaisesti on sinun helpompi sortua samojen ruokien syöntiin. Keskimäärin on helpompaa muokata ympäristöään kuin yrittää selvitä asioista pelkän tahdonvoiman avulla. Kenelläkään ei tahdonvoimaa ole jatkuvasti niin paljon kuin mitä tarvitaan. Tällöin ympäristön vaikutus näkyy välittömästi.

Muun muassa seuraavat asiat kuluttavat meidän jokaisen tahdonvoimaa:

 • Uudet käyttäytymismallit
 • Häiriöiden suodattaminen
 • Houkutusten vastustaminen
 • Tunteiden tukahduttaminen
 • Pelonhallinta
 • Pitkän aikavälin palkintojen valitseminen lyhyen sijaan
 • Niiden asioiden tekeminen joista ei pidä

Lyhyesti voidaan todeta tahdonvoiman olevan yksi tärkeimmistä voimavaroistamme, mutta jokaisen tulee muistaa, että sillä on rajoituksensa. Me tarvitsemme tahdonvoimaamme erityisesti silloin, kun meidän täytyy tehdä tärkeitä tehtäviä tai päätöksiä. Niitä tehtäessä tahdonvoimamme tulisi olla korkeimmillaan. Tahdonvoiman tulisi antaa uusiutua, joten verensokerin pitäminen sopivalla tasolla on tärkeää ja lisäksi tahdonvoimaa käyttäessä tulee pitää riittäviä taukoja.

Miten te säätelette tahdonvoimanne rajallisuutta?

-TT

tiistai 13. tammikuuta 2015

takapuoli edellä puuhun, tarkoituksella

Olen aika usein lähinnä keskittynyt haukkumaan erinäköisiä tahoja siitä kuinka mennään takapuoli edellä puuhun, mutta tällä kertaa on tarkoitus ottaa tähän asiaan kokonaan erinäköinen näkökulma. Joskus nimittäin voi käydä sillä tavalla, että perse edellä puuhun meneminen on viisasta. Perse edellä puuhun on monesti käyttökelpoinen ajattelumalli. Kääntämällä kaikki asiat ylösalaisin voimme päästä haluttuun lopputulokseen helpommin kuin yrittämällä mennä askel askeleelta alusta loppuun. Monet vaikeat tieteelliset ongelmat on ratkaistu kääntämällä asiat ylösalaisin. Tätä ajattelumallia voi käyttää myös todistaakeen olevansa oikeassa jossain asiassa.

Monet vaikeat tieteelliset ongelmat on ratkaistu kääntämällä ne ylösalaisin

Meillä on historiassa monia esimerkkejä siitä kuinka asioiden kääntäminen päälaelleen on saanut aikaan todellisia läpimurtoja tieteessä. Tästä parhaina esimerkkeinä voidaan pitää Charles Darwinia ja Albert Einsteinia. Charles Darwin käytti lukuisia vuosia etsiäkseen todisteita siitä, että hän on väärässä lajiensynnyn suhteen. Samalla hän tuli löytäneeksi todisteita nimenomaan vastakkaisesta asiasta. Suurimmalla osalla ihmisistä on täysin päinvastaisia taipumuksia, eli lähes kaikki meistä keskittyvät ensisijaisesti etsimään todisteita siitä, että olemme oikeassa. Albert Einstein taas onnistui löytämään suhteellisuusteoriasta todisteita, kun hän alkoi sovittamaan newtonin teorioita Maxwellin teorioihin. Lähes kaikki muut hänen aikansa tiedemiehet taas keskittyivät sovittamaan Maxwellin teorioita Newtonin löytöihin.

Mikäli emme tiedä kuinka edetä, voimme miettiä mitä ei pidä tehdä

Joskus meille tulee sellaisia hetkiä ettemme yksinkertaisesti tiedä kuinka pääsemme tilanteesta A tilanteeseen B. Jos käännämme asian toisinpäin ja alamme miettimään kuinka emme pääse tilanteesta A tilanteeseen B niin saatamme sitä kautta löytää ratkaisun. Listaamalla kaikki virheet, joita tekemällä tilanteemme huononee ja kääntämällä virheet ylösalaisin saatamme löytää toimenpiteet, joilla tilanne muuttuu eduksemme. Jos meidän tarvitsee saada säästettyä 100000€:a, jollain aikavälillä niin emme voi velkaantua lisää, koska korkoa korolle ilmiö juoksee silloin meitä vastaan. Käytännössä meidän pitää siis muuttaa korkoa korolle -ilmiö toiseen suuntaan, jotta säästäminen helpottuu. Jos taas haluamme päästä työurallamme eteenpäin niin voimme miettiä sitä mitä meidän ei missään nimessä pidä tehdä. Yrityksen mainetta ei esimerkiksi kannata tuhota vaan pikemminkin vahvistaa sitä tekemällä asioita viisaasti. Tämän voi tehdä miettimällä mitä ei muut ihmiset eivät haluaisi lukea sinun yrityksestäsi lehdestä. Tätä tapaa hoitaa asiat voi käyttää myös paljon suuremmissa kokonaisuuksissa kuin yksittäisissä tilanteissa. Esimerkiksi Suomen valtiontalouden tilaa voisi parantaa tekemällä jotkin asiat juuri toisin kuin viime vuosina.

Etsi todisteita siitä, että olet väärässä

Meillä on selkeä taipumus hyväksyä lähinnä ne asiat, jotka sopivat meidän mielipiteeseemme asioiden todellisista tiloista. Väärän viestin tuojat yleensä ammutaan kollektiivisesti alas. Oli kyseessä mikä tahansa asia. Me myös käytämme ainoastaan sellaisia tietolähteitä, jotka todistavat meidän olevan oikeassa. Tämä tapa miettiä asioita johtaa todennäköisesti suurempiin ongelmiin mikäli olemme väärässä. Jos taas keskitymme etsimään todisteita siitä, että olemme väärässä, saamme todennäköisesti jopa parempia perusteluita sille miksi olemme oikeassa. Tällaisella ajatteluprosessilla pystymme ajattelemaan asioita kriittisemmin. Puolueettomuus on tärkeä osa järkevää ajatteluprosessia. Ylösalaisin ajattelemalla saavutamme puolueettomuuden paremmin. Mikäli löytyy todisteita siitä, että on väärässä, ei niitä tule missään nimessä sivuuttaa vaan miettiä kuinka ne sopivat asiaan ja onko omaa ajattelua syytä muuttaa.

Perse edellä puuhun pitää ottaa vakituiseksi ajattelumalliksi

Tämäkin ajattelumalli on sellainen, joka meidän pitää sisäistää, jotta pystymme parempien päätösten tekemiseen. Sisäistäminen on olennainen asia, jotta mallia tulee käytettyä. Pelkkä tieto siitä ei riitä. Tämän ajattelumallin käyttäminen jatkuvasti ei tietystikään ole helppoa ennen kuin siitä saa muodostettua tavan itselleen. Tämä ei tietystikään ole ainoa ajattelumalli joka kannattaa ottaa tavaksi. Korkeintaan yksi niistä. Sen lisäksi,että mietimme kaikki ylösalaisin, on meidän hyväksyttävä se tosiasia, että aina silloin tällöin asiat heittävät häränpyllyä eli asiat, jotka toimivat aiemmin eivät toimi enää myöhemmin. Tämän takia tätä ajattelumallia pitää käyttää silloinkin, kun kaikki asiat sujuvat loistavasti.

Kuinka moni käyttää tätä ajattelumallia?

Hyviä viikonjatkoja!

-TT

torstai 8. tammikuuta 2015

Talous ja poikkitieteellisyys

Kun olen seurannut kirjoitusteni lukijamääriä niin olen selkeästi huomannut, että rahaa ja taloutta suoraan käsittelevät kirjoitukseni saavat eniten lukijoita. Ilmeisesti blogini imago on enemmän talouspainotteinen kuin mitä olen halunnut. Kun puhumme rahasta ja taloudesta niin suurimmalle osalle ihmisistä se tarkoittaa nimenomaan rahankäyttöä ja kuinka sitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti tai kuinka sitä saadaan lisää. Tämä on aivan liian suppea näkemys mikäli joku niin ajattelee. Voin toki olla tässä väärässäkin, joten korjatkaa minun oletukseni ihmeessä. Putkinäköistä rahan ja talouden tuijottamista ja vain niiden ymmärtämistä voi verrata hyvän startin omaavaan sadanmetrin juoksijaan joka osaa kyllä lähteä telineistä, mutta parin ekan metrin jälkeen jää jo selkeästi muista.

Rahan ja talouden ymmärtämisen lisäksi pitää olla myös ymmärrystä muista asioista, jotka liittyvät enemmän tai vähemmän ihmisen suorituskykyyn ja sen rajoituksiin. Talouden lisäksi ihmisen tulisi ymmärtää monen muunkin tieteen lajin perustotuudet ja onnistua liittämään ne kokonaisvaltaiseen ajatteluun, jossa talousasioilla on oma roolinsa. Näitä muita tieteenlajeja on mm. matematiikka, fysiikka, historia, biologia ja psykologia. Kaikkea ei tietystikään tarvitse ymmärtää, mutta tietyt ajattelumallit tulisi sisäistää mikäli haluaa ymmärtää asioita kokonaisvaltaisesti. Eri tieteenlajien tärkeimmmät perustotuudet eli niinsanotut ”isot ideat” ja kuinka ne liittyvät toisiinsa tulisi ymmärtää mikäli haluaa saavuttaa myös taloudellista menestystä elämässään. Toiset ihmiset osaavat käyttää monia eri asioita täysin intuitiivisesti ja toisten ihmisten taas täytyy pysähtyä miettimään tarkkaan. Käyn tässä kirjoituksessa lyhyesti läpi niitä eri tieteenlajien isoja ideoita, joita ihmisten pitäisi ymmärtää. Niitä on useita kymmeniä, joten tämä kirjoitus on vain lyhyt katsaus perusteisiin.

Matematiikka

Matematiikasta pitäisi pystyä jossain määrin ymmärtämään todennäköisyyksiä. Todennäköisyyksiä pitää jossain määrin pystyä arvioivamaan, kun tekee päätöksiä. Niitä ei tarvitse kuitenkaan osata laskea tarkalleen, koska jossain vaiheessa voi tehdä karkean virheen. On parempi olla niissä kutakuinkin oikeassa kuin täysin väärässä. Todennäköisyyksien lisäksi pitää ymmärtää jonkin verran mm. joukko-oppia, permutaatioita ja korkoa korolle -ilmiötä, jne.

Fysiikka

Fysiikasta on tärkeää ymmärtää ainakin voima ja vastavoima, kriittinen massa ja liikkeen jatkuvuuden laki. Jos esimerkiksi mietitään voimaa ja vastavoimaa niin pitää ymmärtää, että taloudellisessa päätöksenteossa järki ja tunteet voivat muodostaa voiman ja vastavoiman, kuten fysiikassa esimerkiksi painovoima ja ilmanvastus tippuvalla esineellä.

Historia

Historiasta opimme sen ettemme opi historiasta mitään. Vaikka historia ei toistakaan koskaan itseään täydellisesti niin entisillä ajoilla, nykyisyydellä ja tulevaisuudella tulee aina olemaan yhtäläisiä piirteitä. Ilman historiantuntemusta ihmiset tulevat toistamaan virheensä yhä uudelleen.

Biologia

Biologiasta pitää jokaisen ymmärtää ainakin evoluutio ja sen asettamat rajoitukset ihmisten suorituskykyyn. Nämä rajoitukset vaikuttavat mm. ihmisten suorituskykyyn työelämässä. Lisäksi tulisi ymmärtää levon ja ravinnon merkitykset.

Psykologia

Ihmisten psykologiaakin pitää jossain määrin pystyä ajattelemaan myös evoluution kannalta, mutta sillä on tietysti muitakin vaikutuksia. On jossain määrin makuasia pitäisikö psykologiaa miettiä erikseen vai osana biologiaa, mutta selvyyden vuoksi on parempi erotella ne. Kannustimet ovat ehkä tärkein termi joka jokaisen tulee psykologiasta ymmärtää. On parempi vedota ihmisten hyötyyn kuin heidän järkevyyteensä.

Esimerkki siitä kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen

Kuvittele seuraava tilanne: on aikakausi, jossa sinulla on salkussasi osake joka edustaa liiketoiminta-alaa joka on kuplassa. Tällöin mitä suuremmalla todennäköisyydellä myös hinta verrattuna osakkeidesi arvoon on revennyt mahdottomaksi. Tällöin käytetään matematiikkaa toteamaan esimerkiksi siten, että kuinka monta prosenttia tuloksen pitäisi kasvaa vuodessa tietyllä aikavälillä ja todetaan luku erittäin suureksi tai jopa täysin mahdottomaksi. Tämän jälkeen meidän täytyy ymmärtää, että seurauksena Fysiikan voima ja vastavoima eli järki joka sanoo myynnin olevan viisasta ja tunteet, jotka sanovat ettei kannata myydä käyvät taisteluaan. Mistä nämä tunteet ilmestyvät? Tunteisiin vaikuttaa montakin eri psykologista ilmiötä, mutta mennään nyt yhteen eli sosiaalisiin todisteisiin, jotka sanovat osakkeen olevan hirveän haluttuja ja niitä ostaessa hinta nousee jatkuvasti ihmisten rynnätessä kaupankäyntiin sosiaalisten todisteiden uskotellessa ettei niitä muuten saa sopivalla hinnalla. Jos taas mietitään mistä nämä tunteet tulevat niin puhutaan biologiasta. Ihminen on aikoinaan elänyt niukkuudessa ja monesti ravinto oli vähissä. Tästä johtuen aivomme reagoivat niukkuuteen haluamalla sitä asiaa jota ei ole paljoa saatavilla mikä johti yrityksen pörssikurssin nousuun tässä tapauksessa. Historiasta taas tiedämme sen, että kaikki kuplat puhkeavat jossain vaiheessa, joten tämänkin yrityksen pörssikurssi tulee jossain vaiheessa tippumaan. On siis parempi myydä, ennen kuin kupla puhkeaa. Koska emme osaa ajoittaa myyntiä on parempi tehdä se jo silloin, kun todennäköisyydet ovat selkeästi myymisen puolella.

Meidän tulee ymmärtää perustotuudet eri tieteenlajeista, jotta saamme elämästämme enemmän irti. Suosittelen jokaiselle ihmiselle oman ajattelunsa kehittämistä siten, että oppii ymmärtämään kokonaiskuvaa paremmin. Siihen ei esimerkiksi pelkkä taloustieteen osaaminen riitä. Paras opas mihin olen itse törmännyt on Warren Buffettin aisaparin Charlie Mungerin Poor Charlie´s Almanack. Tätä ei saa mistään halvalla ostettua, mutta se on jokaisen Euron arvoinen mitä siitä maksat. Omassa kirjassani on näitä asioita käyty jonkin verran läpi, mutta ei läheskään niin hyvin kuin tuossa Mungerin tekemässä. Itse yritän kehittää ajatteluani ja tekemistäni koko ajan kokonaisvaltaisemmaksi, mutta siihen vaaditaan vuosikymmeniä eikä siinä tule koskaan valmiiksi.


-TT

sunnuntai 4. tammikuuta 2015

Vuosi 2014 cash -2780€ salkku -14.6%

Brutaali vuosi kaiken kaikkiaan mitä tulee allekirjoittaneen rahatilanteeseen. Kuten normaalistikin niin kyseessä oli ihan omat mokat, mutta toisaalta samalla tuli opittua paljon kaikkea toivottavasti tulevaisuudessa hyödyllistä asiaa. Epäonnistumiset opettavat keskimäärin enemmän kuin onnistumiset ja toivottavasti viime vuodesta tulee opittua.

Tulopuoli pettymys viime vuonna, menopuoli kutakuinkin odotettu

Menopuolella suurin yllätys oli uuden läppärin tarve, mutta toisaalta odotin lähinnä selviäväni ilman sen hankintaa tähän juuri vuoteen. Aikansa kutakin. Muita isompia kulueriä ei tullut yllätyksenä. Niitä on aika vaikea tullakin mikäli ei tule mitään suurempia yllätyksiä. Minulla, kun ei ole montaa sellaista tavaraa, jotka vaatisivat suurempia rahasummia esimerkiksi huoltotoimenpiteisiin. Tästä paras esimerkki monille lukijoille on autot. Pesukoneesta meinasi tosin tulla kallis yllätys, mutta onneksi ei tarvinnut ostaa kokonaan uutta. Myös Puolassa meni enemmän rahaa kuin etukäteen ajattelin, mutta puhutaan suhteellisen pienistä rahasummista. Suurempi kompastuskivi viime vuonna oli tulojen vähyys joka johtui osittain omasta laiskuudesta ja osittain myös kirjaprojektin yllättävästä raskaudesta joka pakotti vähentämään muuta tulonmuodostusta.

Sijoitukset myös selkeästi miinuksella

Sijoituksista ei ole paljoa kerrottavaa viime vuodelta. Turpiin tuli erityisesti Outotecin osakkeista. Tämän lisäksi myös PKC Groupin osakkeet ottivat osumaa. Sen sijaan kehittyvien markkinoiden ETF:t taisivat jopa hieman parantaa saldoa. Outotecin paha lasku tuli pyytämättä ja yllätyksenä, kun taas PKC Groupin osakkeet olivat mielestäni yliarvostettuja alkuvuonna ja tuntuvat olevan vieläkin sitä. Hyvän tilaisuuden tullen tulen lahtaamaan todennäköisesti PKC:n loputkin osakkeeni mikäli sen tuloskehitys jatkaa vanhalla tiellä. Ensi vuonna aion myydä ainoastaan maksimissaan tuhannella eurolla osakkeitani, mutta varaan itselleni mahdollisuuden toimia tarpeen vaatiessa toisinkin. Tarkoitus on odotella kärsivällisesti ostopaikkoja ensi vuonna. Mainittakoon vielä sen verran, että tuo ilmoittamani -14.6%:ia on otettu Nordnetin omasta salkusta, koska en ole jaksanut erikseen tutkia jokaista kuukausittain tapahtunutta sijoitusta. Oma näkemykseni asiaan on se, että hirveän suurta heittoa tuossa luvussa tuskin on todellisuuden kanssa. Selkeästi miinuksella meni viime vuosi. Yksittäisille vuosille ei saa antaa liian suurta painoarvoa, mutta mikäli on jatkuvasti miinuksella niin on syytä harkita siirtymistä kokonaan indeksirahastoihin/ETF:iin.

Kontrolloi sekä itseäsi että ympäristöäsi

Omassa henkilökohtaisessa elämässäni ei suuria muutoksia tapahtunut. Puolassa olin tosiaan kolme kuukautta ja sieltä jäi useita opetuksia mieleen. Ehkä tärkein oppi oli se, että mikäli haluaa saada itsestään eniten irti, niin pitää kontrolloida sekä itseään että ympäristöään. Kumpikaan asioista ei ole helppo eikä kumpaakaan voi pitää yksittäisenä saarekkeena ja keskittyä ainoastaan toiseen. Tämä siitä syystä, että on paljon helpompaa kontrolloida itseään, kun on luonut itselleen ympäristön joka luo parhaat mahdollisuudet keskittyä ainoastaan omaan toimintaan. Puolassa minulla oli optimaalinen ympäristö kirjan kirjoittamisen suhteen ja se johti myös paljon tehokkaampaan toimintaan. Jopa niin paljon tehokkaampaan etten olisi sitä millään etukäteen uskonut. Tässä tapauksessa emme puhu pienistä muutoksista vaan sain Puolassa aikaan varovaisesti arvioiden vähintään 50%:n tehonnoston kirjoittamiseen.

Suomessa ollessani en ole päässyt lähellekään tätä tehokkuutta enkä varmaan pääsekään ilman erakoitumista. Toisaalta on muistettava ettei tehokkuus ole mikään itseisarvo, koska elämässä on muutakin tärkeätä. Toisaalta selkeä tehonnosto tarkoittaa vapaa-ajan lisääntymistä. Ymmärrän etteivät monet usko tuollaisen 50%:n tehonnoston olevan mahdollista, mutta en usko kenenkään mitään häviävän, vaikka kokeilisikin sulkea kaikki kommunikaatiovälineet ja eliminoisi keskeytykset työskentelemällä sellaisessa paikassa, jossa ulkoiset häiriötekijät on minimoitu. Testatkaa ja yllättykää!

Mitä on odotettavissa vuodelle 2015?

Juuri alkanut vuosi tuskin tarjoaa mitään suurempia yllätyksiä, mutta mikäli niitä tulee niin toivottavasti ne ovat positiivisia. Mikäli ne ovat negatiivisia niin ne pitää kestää. Oma näkyvyyteni tämän vuoden suhteen on vielä suhteellisen pieni. En tiedä tarkalleen missä tulen esimerkiksi menemään puolen vuoden päästä. Tämän vuoden suunnittelu on noin puolivälissä. Aloitan nykyään aikataulujeni suunnittelun lomistani ja pidemmät lomat olen päätellyt pitää noin puolentoista kuukauden välein. Lomani pituudet tulevat olemaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksimissaan viikon mittaisia. Tämä tarkoittaa lähinnä ”töitäni”. Kirjoituslomista en ole vielä päättänyt. Aion myös toisella vuosipuoliskolla todennäköisesti lähteä muutamaksi viikoksi ulkomaille. Tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa, mutta tarkoitus on lähteä silloin, kun Suomessa on pimeää. En ole myöskään päättänyt vielä kohdetta, mutta ainakin auringonvaloa on tarkoitus metsästää.

Kirjoitusprojektit

Bloggaamista tulen jatkamaan keskimäärin kerran viikossa riippuen blogista. Tämä koskee erityisesti Vähemmän on Enemmän blogia ja "lontoolaista" vastinetta. Kirjaprojekteja minulla on tällä hetkellä kaksi mielessä. Ensimmäinen on Vähemmän on Enemmän Rahassa. Alunperin olin suunnitellut saavani sen valmiiksi keväällä, mutta tässä voi mennä syksyyn saakka. Suurin syy tähän on se, että olen viimeisen vuoden aikana oppinut taas enemmän asioita ja tästä projektista tulee sen myötä suurempi kuin odottelin. Toinen kirjaprojektini on ensimmäisen kirjani kääntäminen Lontooksi. En aio sitä tehdä suoraan vaan tulen todennäköisesti sekä lisäämään että vähentämään materiaalia ja parantamaan entistä. Seurauksena voi olla se ettei käännös valmistukaan vielä tänä vuonna, mutta siihen on selkeä pyrkimys. Joudun tänä vuonna muokkaamaan ympäristöäni, jotta kaikki nämä kirjoitusprojektit tulee tehtyä. Todennäköisesti tämä tarkoittaa kirjoittamista erityisesti muualla kuin kotona. Ulkomaille en tosin tule lähtemään moneksi kuukaudeksi kirjoittamaan vaan pysyttelen kotimaassa.

Minkälaisia suunnitelmia teillä on alkaneelle vuodelle?

-TT

torstai 1. tammikuuta 2015

Joulukuu 2014 cash -170€ salkku -0,4%

Ei mennyt joulukuukaan ihan putkeen. Onneksi mittavat veronpalautukset pelastivat aika paljon, kuten olin jo aikaisemminkin uumoillut. Yksi suuri syy tähän oli jouluun menneet odotettua suuremmat rahasummat. Tulojen hienoiseen vähyyteen vaikutti eniten erittäin raskas flunssa, josta kärsin itsenäisyyspäivän paikkeilla. Viimeiset kaksi viikkoa olin lomalla, kuten aina edellisinäkin vuosina. Pidän tätä pitkää joululomaa tärkeänä hengähdystaukona vuosirytmissäni. Suurin syy miinuksille oli rajoitetun painoksen tilaaminen suoraan kotiin.

Menoja oli enemmän kuin kuvittelin lähinnä joulunvieton vuoksi. Ei mitenkään radikaalisti, mutta ehkä 50€:n verran. Tämän lisäksi kirjaprojektistani tuli hieman enemmän kuluja, koska en tajunnut ottaa postituskuluja riittävän hyvin mukaan enkä muistanut uuden monitoimitulostimen ostoa suunnitellessa joulukuun menoja. Se missä kuluja tuli vähemmän oli mm. tapaturma- ja matkavakuutukseni suoraveloitus joka ei tapahtunutkaan joulukuussa. Sinänsä en jaksa asiasta huolehtia enempää, koska en ole lähdössä matkoille vähään aikaan ja tapaturmavakuutus on vähän niin ja näin muutenkin. Todennäköisesti olenkin lähinnä peruuttamassa koko matkavakuutuksen lähiaikoina.

Tulojen odotan kasvavan jonkin verran tammikuussa. Se kuinka paljon, on vielä hämärän peitossa. Oma arvaukseni on noin 150 Euroa lisää ilman kirjasta saatavia tuloja. Tämä riippuu tietysti aika paljon tulevasta terveystilanteestani. Toisaalta olen potenut jo kaksi flunssaa syksyllä, joten tuskin niitä montaa enää talvella tulee enkä odota yhtä tammikuulle. Tulojen ja menojen suhde on varmaan lisääntyneistä tuloista huolimatta ainoastaan hieman plussalla. Tämä johtuu osittain bussilipun hankkimisesta pidemmällä ajalle sekä mahdollisista vakuutusmaksuista. Muuten ei pitäisi tulla mitään yllätyksiä, mutta olkoon nämä viimeiset kuuluisat sanat..

Sijoituksista ei ole paljoa sanottavaa. Alas ylös, alas ylös, jne. Oma näkemykseni on edelleen se ettei hyviä kohteita ole juuri tarjolla. Tämä pätee erityisesti niihin osakkeisiin joita itse seuraan. Ehkä jotkin Venäjällä toimivat yritykset voisivat olla hyviä kohteita mikäli vain tietäisi tarkemmin kuinka kriisi niihin vaikuttaa. Ehkä olemme jo tammikuussa hieman viisaampia asioiden suhteen. Tai sitten läpinäkyvyys on entistä kauempana. Tulevaisuus näyttäköön missä mennään. En osaa sitä ennustaa, vaikka kuinka haluaisin. Kärsivällisyys on yksi sijoittajan suurimmista hyveistä, joten pitää vain odotella rauhassa.

Sain vihdoinkin joulukuun puolivälissä kirjaprojektini valmiiksi. Siihen on pakko olla tyytyväinen, vaikka sen viimeistely olikin yllättävän paljon aikaa vievää hommaa. Pakko olla tyytyväinen siihen, että sain sen vihdoinkin valmiiksi. Seuraavia kirjaprojekteja ja niiden viimeistelyä varten tuli selkeästi lisää oppia. Esimerkiksi se ettei viimeistelyyn voi suhtautua puolivaloilla vaan se on pakko tehdä ilman suurempia häiriötekijöitä, koska muuten asiat käyvät liian raskaiksi. Tällä kertaa tuli itsekin unohdettua Vähemmän on Enemmän periaate. ”Tee miten saarnaat” pääsi tällä kertaa unohtumaan, mutta sekin taitaa olla ihan inhimillistä. Tammikuussa tulen myös mitä todennäköisemmin etsimään koelukijoita seuraavaan kirjaprojektiini Vähemmän on Enemmän Rahassa. En tosin ole siitä vielä ihan sataprosenttisen varma, koska asia voi jäädä roikkumaan myös helmikuulle. Tämä johtuu lähinnä siitä, että osa kirjasta on vielä lähinnä ”pilkkeenä” silmäkulmassani”.

Mikäli kirjaprojektini jatkuu tämän asian osalta niin todennäköisesti se tarkoittaa blogini julkaisemisen harventumista. Aion myös elvyttää englanninkielisen blogini julkaisemisen alkuvuonna ja olen sitä jo taas jatkanut parin kirjoituksen verran. Tämän lisäksi yritän saada piksu.netiin tehtyä sijoitusaiheisia kirjoituksia kerran, pari, kuukaudessa. Suurempia muutoksia en aio elämääni tehdä tammikuussa enkä koko vuonnakaan. Koko vuoden näkymäni ja menneen vuoden tärkeimmät asiat käyn läpi seuraavassa kirjoituksessa. Yksi asia mihin tulen pyrkimään, on läppärin sulkeminen joka päivä viimeistään 22.00. En harrasta lupausten tekemistä, mutta jos joku niitä haluaa tehdä niin siitä vaan. Toinen asia johon haluan lähiaikoina panostaa on ulkoilun lisääminen. Kyse ei varsinaisesti ole liikunnan lisäämisestä vaan enemmän raittiin ulkoilman haukkaamisesta entistä useammin.

Näillä mennään tammikuu,

Mitäs suunnitelmia teillä on vuodenalkuun?

-TT