torstai 21. tammikuuta 2016

Vähemmän on enemmän kirja 21/xx

4.3 Oppiminen

Nykymaailmassa et voi jäädä paikoillesi. Sinä et voi jättää oppimistasi siihen hetkeen, kun opintojesi jälkeen olet päässyt töihin. Kilpailu globaalissa maailmassa on kovaa. Joudut jatkuvasti opettelemaan uusia tapoja ajatella ja työskennellä. Suomen koulutusjärjestelmän etu on viime vuosikymmenet ollut tasapäistäminen. Hitaammatkin ovat pysyneet muiden mukana ja nopeammat ovat menneet heidän ehdoillaan. Nykymaailma ei mahdollista tätä. Sinä joudut kilpailemaan koko maailmaa vastaan, muiden suomalaisten sijaan.Valitettavasti olet ehkä vetänyt koulutuksesi läpi siitä kohtaa mistä aita on ollut matalin, kuten minäkin. Siksi et ehkä opiskelujesi jälkeen osaa tarpeeksi, jotta pärjäisit kansainvälisessä kilpailussa. Työnantajat joutuvat uhraamaan vuosia saadakseen uusille työntekijöille maksamilleen palkoille vastinetta. Nykyään on rajattomat mahdollisuudet oppia. Oppimisen voit aloittaa nykyään paljon vanhempanakin.Koulujärjestelmämme ei opeta sinua ajattelemaan aivoillasi. Tämä on ongelma, kun sinun pitäisi hankkia osaaminen pärjätäksesi kovemmassa kilpailussa. Monet eivät ajattele ja he menevät väärään opiskelupaikkaan. Tätä kautta he pyrkivät sellaiselle alalle töihin, joihin heillä ei riitä edellytyksiä. Omilla aivoilla ajattelemiseen ei riitä kyvyt päättäjiltäkään ja se näkyy väärien alojen, kuten luonnontieteiden, koulutuspaikkojen liian suurena määränä. Opiskelin teknillisessä yliopistossa. Pystyin siellä seuraamaan aitiopaikalta luonnontieteiden opiskelijoita. Liian suurella osalla heistä ei ollut riittäviä perusvalmiuksia opiskeluun. Tämä johtui matemaattisten perustaitojen ja loogisen ajattelukyvyn puutteesta. Puutteiden myötä suuri osa opiskelijoista opetteli vanhat tenttikysymykset ja vastaukset niihin ulkoa. Monet professorit olivat liian laiskoja tekemään uusia kysymyksiä, joten suuri osa surkeistakin opiskelijoista läpäisi tentit.Matemaattisten ja loogisten lainalaisuuksien ymmärtäminen on tärkeämpää kuin tenttien läpäiseminen. Esimerkiksi sähkövoimatekniikan insinöörit oovat hyödyttömiä, mikäli he eivät ymmärrä yksinkertaisia ilmiöitä, kuten sähkömagneettista induktiota. Nämä eivät ole helpoimpia asioita. Niitä opiskelevilla pitäisi olla riittävät analyyttiset edellytykset ymmärtää ilmiöitä. Vuodet menevät hukkaan, kun asioita ei edes yritetä ymmärtää. Suurimpana ongelmana pidän sitä ettei opita kysymään oikeita kysymyksiä. Kriittistä ajattelua ei opeteta. Siksi opiskelijat kulkevat laput silmillä peruskoulun ja lukion kautta jatko-opintoihin. Sieltä he menevät töihin kuuntelemaan käskyjä kyseenalaistamatta asioita.Et voi tehdä oikeita asioita parhailla tavoilla ilman taitoa ajatella kriittisesti. Siksi turvaudut ehkä muihin. Älä kopioi suoraan muiden ajatuksia. Saavutat kriittisellä ajattelulla valinnanvaran ratkaistessasi ongelmasi. Kun olet miettinyt asioita itse, saat hyödyn prosessista. Monet muut jättävät asioiden käsittelyn kopiointivaiheeseen. Asioiden hallinta voidaan jakaa 6:en ei asteeseen:  1. Kopiointi
  2. Vertailu
  3. Keräily
  4. Käsittely
  5. Koordinointi
  6. LuontiKopiointi on oppimisen ensimmäinen vaihe. Siinä kopioit ympäristöstä saamiasi vaikutteita miettimättä niiden hyvyyttä tai huonoutta. Suuressa osassa elämää toteutat tätä vaihetta. Se alkaa, kun avaat ensimmäisen kerran silmäsi. Aloitat matkimalla vanhempiasi. Voit jatkaa matkimistasi hautaan saakka. Joissakin asioissa matkiminen on välttämätöntä, koska aivokapasiteettisi ei riitä kaikkeen.Vertailussa havahdut huomaamaan ettei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa tehdä tietty asia. Tämä ei tarkoita sitä, että vertaat Opeliasi Ferrariin ja käyt hakemassa paremman auton velkarahalla. Mainonta toimii parhaiten ollessasi kahdessa ensimmäisessä oppimisvaiheessa.Keräilyssä etsit ja kokoat aktiivisesti erilaisia vinkkejä ja tapoja saada aikaiseksi muutoksia. Blogit ja kirjat kokoavat vinkkejä ja sisältävät yleensä suppean osan tarpeellisista toimista ja tiedoista. Kolmatta vaihetta voi kuvata esimerkiksi tiedon etsinnällä moottorin eri osista.Käsittelyssä hyödynnät keräämiäsi vinkkejä jokapäiväisessä elämässä. Esimerkkejä ovat mm. budjetointi ja säästämisen automatisoiminen. Suunnitelmia noudattaessa pääset nopeasti eteenpäin. Neljännessä vaiheessa olet koonnut toimivan moottorin sen eri osista.Koordinoinnissa pystyt järjestelemään ja kehittämään vinkkejä päästäksesi tavoitteisiisi. Koordinointi on niin sanottu elämäntyylin suunnitteluvaihe, jossa muutat kaiken oppimasi elämäntyyliksi, jossa on tietyt periaatteet, joita noudatat suunnitelmiesi mukaisesti.Luonnissa keksit uusia malleja asioiden tekemiseen. Palaat perusasioiden äärelle. Et tarvitse niiden tuottamiseen suurempaa ajan- tai rahankäyttöä vaan asiat toimivat itsenäisesti. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kopioit ammattilaisia, vaikka todellisuudessa olet automatisoinut itsesi ammattilaiseksi. Muutos ei ehkä näy ulospäin, koska sinulle on tapahtunut sisäinen ajattelutapojesi muutos.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti