tiistai 13. elokuuta 2013

Wärtsilä-analyysi

Tällä kertaa vuorossa yksi pörssimme viime vuosikymmenen rahantekokoneista eli Wärtsilä. Tämän huippuyrityksen osakekurssi on moninkertaistunut ja nyt onkin syytä ottaa tarkemmin selvää millaisesta yrityksestä on kyse. Jos ihan rehellisiä ollaan niin se olisi tietysti pitänyt tehdä aikoja sitten.

Wärtsilä on kansainvälinen merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Liikevaihdon kehitys vuodesta 2003 lähtien. (Milj. €)

2003, 2357
2004, 2478
2005, 2639
2006, 3190
2007, 3763
2008, 4612
2009, 5260
2010, 4553
2011, 4209
2012, 4725

Keskimääräinen kasvu on ollut noin 8% vuodessa mikä on erinomainen saavutus. Tätä edesauttanut on energiaratkaisujen kasvanut merkitys. Viime vuosina ne ovat olleet se kasvualue yritykselle. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin kasvu on ollut 5%:ia. Tilauskertymä on tosin hieman laskusuunnassa mikä viittaa kasvun hidastumiseen lyhyellä aikavälillä. Liikevaihdon ennakoisin pysyvän viiden ja neljän miljardin välillä seuraavat vuodet.

Konsernin liiketoiminta jakautui vuonna 2012 (2011) seuraavalla tavalla:

Ship Power 28% (24%)
Power Plants 32% (32%)
Services 40% (43%)

Pienemmät liiketoiminta-alueet kasvoivat selkeästi nopeimmin viime vuonna, mutta se ei nyt periaatteessa ole yllätys, koska pienempiä toimintoja on helpompi kasvattaa varsinkin prosentuaalisesti. Mainittakoon myös palveluliiketoiminnan osuus joka on noin neljäsosa liikevaihdosta. Tämä ei kuitenkaan ole erillinen liiketoimintasegmentti vaan kuuluu kaikkiin kolmeen varsinaiseen liiketoiminta-alueeseen.

Liikevaihdon maantieteellisestä jakaumasta en löytänyt suurempaa faktatietoa, joten siitä en osaa enempää kertoa. Olen kuitenkin ymmärtänyt myös Wärtsilän liikevaihdon kasvavan eniten kehittyvien talouksien markkinoilla. Tämä on vääjäämätöntä kehitystä ja siksi myös Wärtsilä on perustanut yhteistyöyrityksen kiinalaisen Yuchai marine powerin kanssa.

Tuloksesta ja sen mahdollisesta kehityksestä:

Oma näkemykseni on lähitulevaisuuden tuloksen tulevan lähinnä voimalaitostoimituksista ja palveluliiketoiminnasta. Tämä johtuu laivanrakennuksen ylikapasiteetista jonka seurauksena Wärtsilä joutuu mahdollisesti luopumaan katteista puolustaakseen tilauskantaansa.

Osakekohtaisen tuloksen kehitys:

2003, 0.67€
2004, 0.92€
2005, 0.90€
2006, 1.86€
2007, 1.37€
2008, 1.94€
2009, 1.97€
2010, 1.96€
2011, 1.44€
2012, 1.72€

AVG, 1.48€

On hämmentävää huomata kuinka vähän supersyklin hiipuminen on vaikuttanut yrityksen tuloksentekokykyyn. Vaikka yritys on käsittääkseni jälkisyklinen ei suurempaa vaikutusta ole suurimman investointihalukkuuden hiipumisella ollut Wärtsilän toimintaan. Kyseessä on siis yritys joka pitää huolta tuloksentekokyvystään. Jonkinlainen notkahdus on toki ollut nähtävissä vuonna 2011, mutta sitä ei missään nimessä voi pitää merkittävänä. Keskimääräisesti osakekohtainen tulos on noussut 11% mikä ylittää liikevaihdon kasvun, mutta ei epäterveellä tavalla. Wärtsilän osakekohtaisten tuottojen alarajana pahoina aikoina pidän noin Euroa mikä ei ole ollenkaan huonompi saavutus mikäli siihen joskus mennään. Lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä en usko yrityksen nostavan osakekohtaista tulostaan juurikaan yli kahden Euron.

Osinkohistoria:

2003, 0.25€
2004, 0.45€
2005, 0.75€
2006, 0.88€
2007, 2.13€
2008, 0.75€
2009, 0.88€
2010, 1.38€
2011, 0.90€
2012, 1.00€

AVG, 0.94€

Osinkojen kasvu on vuosien 2003-2012 välisenä aikana ollut keskimäärin 16.7% mikä johtuu lähinnä siitä, että vertailuvuoden osinko oli harvinaisen pieni yritykselle. Myös supersyklin aikainen yli kahden Euron osinko oli poikkeustapaus eikä siihen tuli hirveästi kiinnittää huomiota enää nykypäivänä. Lähitulevaisuudessa yrityksen omistajien on tyydyttävä hyvin pieneen osingonkasvuun.

Lyhyt SWOT-analyysi Wärtsilästä

Strengths:

Wärtsilän vahvuus on siinä, että sen liiketoiminta ei ole yleismaailmallisesta taloustilanteesta niin hirveän riippuvainen kuin monet muut yritykset. Kuitenkin oikein pahojen aikojen ollessa kyseessä myös sen tilauskanta alkaa laskea ja sitä myötä ehkä myös voitot pienentyvät. Se on myös hyvin hienoisesti nettovelkainen mikä on vahvuus. Teknologiajohtajuus, eritoten kaasu- ja monipolttoainetekniikoissa edesauttaa myös menestymistä.

Weaknesses:

Yksi heikkouksista on riippuvuus yleisestä taloustilanteesta, koska asiakkaiden investoinnit vaativat suuria pääomia.

Opportunities:

Mahdollisuudet yrityskauppoihin vahvan taloudellisen tilanteen turvin hyvät. Orgaanisen kasvun suhteen on hyvät mahdollisuudet mikäli kaikki menee nappiin. Megatrendit suosivat yrityksen liiketoimintaa ja varsinkin voimalaitosten suhteen yrityksellä on pullat hyvin uunissa. Investointien hyytyminen saattaisi jopa sataa Wärtsilän laariin pidemmällä tähtäimellä. Yhteistyöyritys kiinalaisten kanssa moottoreissa on yksi mahdollisuus parantaa kannattavuutta ja liikevaihtoa.

Threats:

Suurimpana uhkana pidän markkinoiden sulamista ja tällöin varsinkin moottoritilausten saaminen voi olla kiven takana. Mitä taas tulee voimaloihin niin niitä tullaan aina tarvitsemaan ja niiden merkittävä väheneminen tarkoittaisi jo kyllä todellisia maailmanlaajuisia talousongelmia. Myös työntekijöiden palkkojen nousu voisi muodostua ongelmaksi, mutta sitä ei ihan heti ole näköpiirissä. Vaikeat olosuhteet kauppalaivamarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski myös palveluliiketoiminnalle.

Johtoporras:

Johtoportaan jäsenet ovat ainakin jossain määrin minulle tuntemattomia. Toimitusjohtaja Rosengren on ollut Atlas Copcon varatoimitusjohtaja, joten ihan tuntematonta ja osaamistaan näyttämätöntä kaveria ei ole siihen hommaan valittu. Hän on kuitenkin ollut virassaan pari vuotta eikä sinä aikana ehdi hirveästi vielä firmaa muuttamaan ainakaan järkevästi. Odotellaan siis rauhassa hänen ansioitaan. Hallituksesta sitten löytyykin muutama tuntemani herra kuten Mikael Lilius, Ehnrootheja kaksikin kappaletta ja Fortumin Markus Rauramo, joten näyttäisi piiri pieni pyörivän ainakin jossain määrin. Mitä tulee johtoportaan omistuksiin niin firman nettisivut ovat tämän tiedon suhteen aivan hanurista enkä onnistunut pienoisella yrittämisellä löytämään johdon osakeomistuksia. Mitä ilmeisimmin ainakin Ehnrootheilla on merkittävä omistusosuus Fiskarsin kautta. Tätä pidän ihan hyvänä asiana, mutta muiden herrojen omistuksista ei juuri hajua ole enkä tietoa heti löytänyt.

Loppusanat:

Wärtsilän oman pääoman tuotto joka on ollut noin 20% kymmenen viime vuoden aikana kertoo kilpailukykyisistä tuotteista ja palveluista. Hirveän suuria heittoja suuntaan tai toiseen ei ole ollut viime vuosina. Pitäisin Wärtsilän osakkeen arvona noin 25€:a ja turvamarginaalin huomioon ottaen sitä voisi alkaa ostamaan 22.50€:n hintaan.

Kiitoksia mielenkiinnosta. Muistakaa ettei kyseinen analyysi edusta absoluuttista totuutta eikä sen takia kannata sijoittaa vaan tehdä omat johtopäätökset ja analysoida itse uudelleen. Kuitenkin näistäkin riveistä varmasti löytyy totuuden siementä ja se pitää osata sieltä suodattaa.

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti