keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Vähemmän on enemmän kirja 24/xx

4.4.2 Tuottavuus vs tehokkuus


Jakovaran nostaminen hyödyntämällä tuottavuusmantraa on yksi tapa kehittää julkista taloutta. Valitettavasti tuottavuutta on vaikea mitata julkisessa taloudenhoidossa. Sinun tuottavuutesi taas nousee, kun teet asiat paremmin kuin ennen. Tehokkuutesi lisääntyy, kun pääset nopeammin päämäärääsi. Tuottavuuden ja tehokkuuden ero näkyy siinä, että tehokkuusajattelussa mietit tarvitseeko sinun tehdä jotain asiaa ollenkaan. Tehokkuuden nostaminen tarkoittaa valitsevaa laiskuutta. Sitä nostamalla päätät teetkö asioita, joista ei ole sinulle hyötyä tai teetkö pakollisia asioita vain tehokkaan minimiannoksen verran.
'
Ihmiset voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään työmoraalin ja älykkyyden suhteen. Tyhmä ja laiska ei ole hyödyllinen. Muista silti, että älykkyyttä esiintyy monessa muodossa ja tyhmästä ja laiskasta voi saada irti enemmän oikeassa tehtävässä. Ahkera ja tyhmä on vaarallisin yhdistelmä. Hän tuottaa vahinkoa keskittymällä vääriin asioihin. Se voi tuottaa suuria kuormia ilman hyötyjä. Tyhmät ja ahkerat voivat tuottaa vahinkoja, joiden tuottamia virheitä on mahdotonta korjata. Turhien ja hyödyttömien asioiden tekeminen hyvin ei tee niistä tärkeitä eikä suuri ajankäyttö turhiin tekemisiin tuota lisäarvoa.

Ahkera ja laiska on parasta a-ryhmää. Hän todennäköisesti maksimoi tekemisensä paremmin kuin muut, koska hän ei halua tehdä turhaa työtä. Ahkera ja älykäs on suhteellisen hyvä yhdistelmä, koska hän tekee harvoin suuria virheitä ja paljon turhia asioita. Tämän ryhmän ihmiset voivat oppia laiskoiksi, koska heillä riittää kapasiteetti oppia tehokkaammaksi. Tehokkuuden maksimointi tapahtuu keskittymällä suurimmat hyödyt tuottaviin asioihin. Pyri tehokkuuden maksimointiin, etenkin töissäsi. Ajattele ennen toimintaa. Edes ahkerat ja laiskat eivät aina tajua tärkeimpiä asioita. Usein tämä johtuu tunteista. Älä kuitenkaan ajattele liikaa, koska vaistosi ovat usein oikeassa ja yliajatteleminen aiheuttaa päättämättömyyttä, luoden tehottomuutta.

4.4.3 Valitse kenelle ja kenen kanssa työskentelet


Työskentele yritykselle tai asiakkaalle joka palauttaa suuren osan tuottamastasi lisäarvosta. Työskentele lisäksi niiden ihmisten kanssa, jotka pystyvät panoksellaan nostamaan työsi tuottamaa arvoa. Nämä asiat nousevat ylitse muiden, kun keskityt nostamaan työsi suhteellista hyötyä. Keskity saamaan riittävä osa tuottamastasi lisäarvosta itsellesi. Paremmat mahdollisuuden tähän on työskentelemällä itselleen. Pidä huolta, että työnantajasi tai asiakkaasi maksavat ensisijaisesti tuloksista. Älä haali yrittäjänä liikaa asiakkaita. Keskity pieneen määrään isoja asiakkaita. Pidä huoli, että asiakkaasi ovat valmiita tekemään pitkiä sopimuksia ja keskittyvät ensisijaisesti tärkeimpiin asioihin. Vähemmän on enemmän periaatteen mukaan muutamasta asiakkaasta saadut tulot ovat suuremmat kuin muista. Älä koskaan panosta yhteen ainoaan asiakkaaseen.

Työntekijänä sinun pitää olla työpaikassa, jossa arvostetaan lisäarvon tuottajia. Silloin pystyt saamaan palkkaa tulostesi mukaan. Työskentele paikassa, jossa sinulla on paljon valtaa työntekoosi. Vain silloin voit keskittyä töihin, joista sinä ja työnantajasi keräävät suurimmat hyödyt. Valitse vapaus tehdä työsi, kuten parhaaksi näet. Jos sinulta puuttuu vapaus ja joudut turvautumaan muihin selvittäessäsi mitä saat tehdä tai kuinka asiat tehdään, et pysty työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti. Keskity ensisijaisesti tuloksiin äläkä työmääriisi ja työskentele paikassa, jossa tuloksenteko on tärkein yksittäinen asia.

Se kenen kanssa työskentelet on tärkeää. Vapaamatkustajat tai vaikeat ihmiset vaikuttavat tuloksiisi. Ihmisten työtehoissa on valtavia eroja. Huippusuorituksiin pystyvä ylin prosentti saa paljon enemmän aikaan kuin tehottomimpaan prosenttiin kuuluvat. Huipputekijät tekevät loistavaa tulosta myös verrattuna keskinkertaisuuksiin. He saavat enemmän aikaan kuin uskotkaan. Voit oppia heiltä ja päästä lähemmäksi heidän suorituksiaan työskennellessäsi heidän kanssaan. Esimerkiksi joukkuelajeissa suoriudut paremmin, kun pelaat parempiesi kanssa. Pelatessasi huonompien kanssa myös sinä muutut huonommaksi. Vaikka joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki niin hänkin muuttuu paremmaksi pelatessaan parempien kanssa.

Huipputekijöiden tehokkuudesta on tehty tutkimuksia. Yksi käsitti tuhansia työntekijöitä postinkantajista suurten lakitoimistojen osakkaisiin. Tukimuksen tekivät John Hunter Michiganin oasvaltion yliopistosta sekä Frank Schmidt ja Michael Judiesch Iowan yliopistosta. Siinä vertailtiin huippusuorituksia tekeviä tehottomimpaan prosenttiin ja keskivertotyöntekijöihin. Tutkimuksessa havaittiin huipputekijöiden arvon kasvavan työn vaativuuden myötä.

  • Yksinkertaisissa töissä, kuten koneenkäyttäjien ja toimistorottien ammateissa parhaaseen prosenttiin kuuluvat saivat aikaan kolme kertaa enemmän kuin huonoimpaan.
  • Kohtuullisen vaikeissa tehtävissä, kuten vähittäismyynnissä ja mekaanikon ammatissa parhaimmisto oli kaksitoista kertaa tehokkaampi kuin huonoin prosentti.
  • Vaativimpia ammatteja, kuten vakuutusedustajia, myyntineuvottelijoita, lääkäreitä ja lakimiehiä tutkittiin vertailemalla tehokkainta prosenttia keskiverto-osaajiin. Parhaat saavat keskimäärin aikaan enemmän kuin kaksi keskivertotyöntekijää.
  • Ohjelmoijista parhaaseen prosenttiin kuuluvat saavat aikaan lähes kolmentoista keskinkertaisen henkilön työpanoksen.

Kuten luvuista näet niin ainakin tämä tutkimus todistaa väitteen siitä, että tehokkaimmat työntekijät ovat ylivoimaisesti suurimpia nettoarvon tuottajia. Vaali heidän työpanostaan. Pidä huoli, että he saavat tehokkuuttaan vastaavaa palkkaa. Älä vouhota palkkatasa-arvosta. Käytännössä huipputekijöiden tulee kerätä itse hyöty tehokkuudestaan. Et kuulu huipputekijöihin, jos et löydä todisteita huippusuorituksistasi. Hankkiudu tässä tapauksessa heidän vaikutuspiiriinsä.

Tähtää huipputekijöiden löytämiseen yrittäjänä. Heidän tuloksensa ylittävät kustannukset reilusti. Maksa heille paljon, koska he ovat haluttuja. Voit myös yrittää etsiä ihmisiä, joilla on mahdollisuuksia nousta huipputekijöiksi. Heistä sinä voit saada vielä suuremman hyödyn kustannuksiisi nähden. Huipputekijöillä on omia ajatusmalleja ja he ovat usein keksineet muita parempia tapoja tehdä asioita. Älä hylkää heti ihmistä joka käyttäytyy tai ajattelee sinusta oudosti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti