maanantai 10. helmikuuta 2014

Lassila & Tikanoja analyysi

L&T on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä,

Liikevaihdon kehitys vuodesta 2003 lähtien. (Milj. €)

2003, 306
2004, 337
2005, 377
2006, 436
2007, 555
2008, 606
2009, 582
2010, 598
2011, 652
2012, 674
2013, 668

Yrityksen liiketoiminta on kasvanut hieman yli kaksinkertaiseksi viimeisen kymmenen vuoden aikana ja keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut noin 8.1%. Tämä on kohtuullisen hyvä määrä, mutta mitä ilmeisimmin kasvu alkaa pikkuhiljaa kutistumaan tulevina vuosina.

Konsernin liiketoiminta jakautui vuonna 2012 (2011) seuraavalla tavalla:

Ympäristöpalvelut 38% (39%)
Teollisuuspalvelut 11% (10%)
Kiinteistöpalvelut 43% (44%)
Uusiutuvat energialähteet 8% (8%)

Eri liiketoimintojen liikevaihtojen muutokset olivat erittäin vähäisiä. Toisin sanoen mikään liiketoiminta-ala ei ole juurikaan kokenut suuria muutoksia vaan kyseessä on ollut pikkuriikkisen laskeva bisnes. Ympäristöpalvelut ovat kannattavin osa liiketoiminta-aloista. Niiden marginaalit ovat olleet vuosina 2013 ja 2012 yli kymmenen prosenttia. Muut alat tulevat kaukana takana.

Tuloksesta ja sen mahdollisesta kehityksestä:

Odotettavissa ei ole suurta kasvua ja tulos on pikemminkin laskemassa kuin menossa koilliseen.

Osakekohtaisen tuloksen kehitys:

2003, 1.00€
2004, 1.40€
2005, 0.70€
2006, 0.90€
2007, 0.83€
2008, 1.03€
2009, 0.85€
2010, 0.68€
2011, 0.44€
2012, 0.89€
2013, 0.57€

AVG, 0.84€

Osinkohistoria:

2003, 0.60€
2004, 0.25€
2005, 0.40€
2006, 0.55€
2007, 0.55€
2008, 0.55€
2009, 0.55€
2010, 0.55€
2011, 0.00€ + pääomanpalautus 0.60€
2012, 0.60€ + pääomanpalautus 0.15€
2013*0.50€
AVG, 0.53€* (Ei sisällä vuoden 2013 osinkoa, josta ei yhtiökokouksen päätöstä.

Yrityksen osingot eivät ole kasvaneet mikäli otamme vertailuun vuoden 2003-2012 kehityksen. Vuodelta 2013 yrityksen hallitus on ehdottanut jaettavaksi 0.50€:n osingon. Tämä tarkoittaa lähestulkoon koko tuloksen jakamista osinkoina ja en pidä sitä hyvänä enteenä tulevalle kehitykselle. Tämä tarkoittaa sitä ettei yrityksen johto keksi järkevää sijoituskohdetta rahoille.

Lyhyt SWOT-analyysi Lassila & Tikanojasta

Strengths:

Liiketoiminta-alat ovat sellaiset joiden voi odottaa pysyvän ainakin nykytasolla hamaan tulevaisuuteen saakka. Voidaan olettaa liiketoiminnan koon ainakin pysyvän mikä ei ole itsestäänselvyys kaikissa tapauksissa. Taloudellinen tilanne on yrityksellä hyvä, mutta ei erinomainen.

Weaknesses:

Liiketoiminta-ala on varsin tarkkaan säädelty ja rajoituksia toiminnassa on paljon. Käsittääkseni jäte- ja kiinteistöhuolto ovat suurien volyymien liiketoimintaa ja ainoastaan Venäjä on maa, jossa tätä massaa on lyhyiden etäisyyksien välillä. Ainoastaan hallituksen puheenjohtajalla on merkittävä omistusosuus joka tarkoittaa sitä ettei johto välttämättä aja omistajien etua kovin vahvasti.

Opportunities:

Venäjän ja erityisesti Pietarin alueen suuret jäte- ja kiinteistömassat mahdollistavat isommatkin volyymit liiketoiminnalle. Sieltä voi yritys hakea vahvaa kasvua. En tosin tiedä kuinka realistinen tämä kasvunäkymä on. Bio- ja kierrätyspolttoaineiden kasvu voi sataa yrityksen laariin tulevaisuudessa.

Threats:

Yrityksen johtoryhmän vihreys tällä toimialalla voi olla uhka. Toisaalta se on myös mahdollisuus. Liiallinen tuloksen maksaminen ulos omistajille voi olla vaarallista hieman pidemmällä tähtäimellä. Uusiutuvien polltoaineiden tuen vieminen valtion toimesta on myös jonkinlainen uhka yritykselle. Kuitenkin sitä voi pitää suhteellisen pienenä.

Johtoporras:

Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää on ollut virassaan vuodesta 2011 lähtien. Siis verrattain lyhyen ajan. Tänä aikana toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Puolet johtoryhmästä on nimetty vasta viime vuonna, joten näyttöjä ei ole heidän osalta juuri voinutkaan tulla. Johtoryhmä ei omista kovin suurta määrää osakkeita, joten joko niitä ei olla ehditty ostamaan tai luottoa yritykseen ei ole.

Loppusanat:

Tällä hetkellä yritys on tilassa, jossa suunta joko muuttuu ylöspäin tai sitten se taantuu huonompaan suuntaan. Oma arvioni on suunnan muuttuminen huonompaan, mutta en perstuntumaa paremmin sitä osaa määritellä. Viime vuodet ovat olleet aika tuskaisia eikä kovin suurta usko tulevaisuuteen ole näkyvissä. Yritystä voi pitää arvoyhtiönä, mutta siksi se taitaa tällä hetkellä olla liian kallis. Arvioni lähivuosien tuloksista on keskiarvoltaan maksimissaan 0.70€:a. Osingot tulevat olemaan laskusuunnassa seuraavat vuodet. Yrityksen arvon konservattivinen arvio olisi noin 7€:a, joten turvavälin huomioonottaen en juuri yli viittä ja puolta Euroa maksaisi ilman merkittäviä tulosparannuksia. Ei kuulu missään nimessä laatuyrityksiin tällä hetkellä.

Kiitoksia mielenkiinnosta. Muistakaa ettei kyseinen analyysi edusta absoluuttista totuutta eikä sen takia kannata sijoittaa vaan tehdä omat johtopäätökset ja analysoida itse uudelleen. Kuitenkin näistäkin riveistä varmasti löytyy totuuden siementä ja se pitää osata sieltä suodattaa. Jos ei tämä vastuunvapautuslauseke jostain syystä vielä mennyt perille niin mainittakoon, että ainoastaan idiootti tai muuten vain hullu uskoo tähän analyysiin sokeasti. Jokainen voi sitten arvata itse kumpi minä olen :D

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti