tiistai 5. marraskuuta 2013

Raisio-analyysi

Tällä kertaa vuorossa Raisio.

Raisio on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erikoisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen eri yksikköön: Brändeihin ja RaisioAgroon. Päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Ruotsi, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Tšekki. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Fox's ja Juicee Gummee.

Liikevaihdon kehitys vuodesta 2003 lähtien. (Milj. €)

2003, 860
2004, 438
2005, 435
2006, 412
2007, 422
2008, 504
2009, 376
2010, 424
2011, 553
2012, 584

Koska Raisio teki yrityskaupan vuonna 2004, jossa se myi kemikaaliyksikkönsä niin on syytä unohtaa vuoden 2003 liikevaihto kokonaan ja keskityttävä ”uuteen” Raisioon eli keskimääräinen liikevaihdon kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2012 on ollut 3.7%:a

Konsernin liiketoiminta jakautui vuonna 2012 (2011) seuraavalla tavalla:

Brändit 56% (57%)
RaisioAgro 44% (43%)

Maantieteellinen jakauma:

Suomi 51% (57%)
Iso-Britannia 26% (24%)
Muu Eurooppa 22% (17%)
Muu maailma 2% (2%)

Desimaalien käyttö saa aikaan 100%:n ylityksen vuonna 2012, mutta sillä ei ole suurempaa merkitystä suuressa kuvassa. RaisioAgro on erittäin vahvasti kotimarkkinavetoinen ja Brändit-yksikkö taas toimii vahvasti ulkomailla ja kasvaa siellä Suomea voimakkaammin.

Tuloksesta ja sen mahdollisesta kehityksestä:

Brändit-yksikkö on tällä hetkellä Raision ainut merkittävää tuottoa tekevä osa. RaisioAgro pyörii suunnilleen nollilla. Benemilk-keksintö saattaa nostaa RaisioAgron tulosta kuitenkin merkittävästi lähivuosina mikäli patenttihakemukset menevät läpi. Hyvin tarkkoja arvioita Benemilk-rehun tulevaisuuden kassavirroista on erittäin vaikeaa arvioida, joten se on yksi varmasti suurimmista kysymysmerkeistä ja mahdollisuuksista yritykselle.

Osakekohtaisen tuloksen kehitys:

2003, 1.17€
2004, 0.07€
2005, 0.05€
2006, -0.01€
2007, 0.05€
2008, 0.12€
2009, 0.09€
2010, 0.08€
2011, 0.16€
2012, 0.18€

AVG, 0.09€ (2005-2012)

Raision tulos on ollut noususuunnassa viimeiset vuodet ja mitä ilmeisimmin myös jatkaa siinä. Vuodesta 2005 lähtien on osakekohtaisen tuloksen keskimääräinen kasvu ollut 20%:a. Myös tälle vuodelle on odotettavissa kasvua, mutta ei ehkä ihan tuota kahtakymmentä prosenttia vaan noin 15%:ta. En usko tämän saman tahdin jatkuvan kovin pitkään. Voisin olettaa kasvun tippuvan kymmenen prosentin tienoille mikäli Benemilk-rehua ei saada patentoitua ja täysimääräisesti hyödynnettyä. Mikäli se taas lyö itsensä läpi niin kasvun voi olettaa olevan ainakin 15%:a. Jos lähdemme siitä, että kasvu on konservatiivisempi kymmenen prosenttia niin silloin osakekohtainen tulos tuplaantuu seitsemässä vuodessa eli se olisi 0,35-0.4€:a. Vahvemmalla kasvuennusteella osakekohtainen tulos olisi seitsemän vuoden päästä 0.45-0.5€:a.

Osinkohistoria:

2003, 0.12€
2004, 0.21€
2005, 0.05€
2006, 0.03€
2007, 0.04€
2008, 0.07€
2009, 0.09€
2010, 0.10€
2011, 0.11€
2012, 0.12€

AVG, 0.09€

Osinkojen kasvu on vuosien 2005-2012 välisenä aikana ollut keskimäärin 13.3%:a eli siis hieman vähäisempää kuin osakekohtaisen tuloksen kehitys. Yrityksen nettovelattomuudesta voidaan huomata, että osingolla on kasvun varaa myös tulevina vuosina. Kun tämä tehdään maltillisesti voidaan hyödyntää kassavaroja investointeihin. Mikäli osakekohtainen tulos jatkaa nousuaan voidaan osingonmaksu tuplata keskipitkällä aikavälillä.

Lyhyt SWOT-analyysi Raisiosta

Strengths:

Raision vahvuuksia ovat suhteellisen vahvat brändit ja nettovelattomuus. Tuotekehitystoiminta on myös ainakin RaisioAgron vahvuus ja siitä viimeisenä merkkinä Benemilk-rehu joka nostaa maidon määrää sekä rasva- ja valkuaispitoisuuksia. Johtoryhmä on myös osaava ainakin tulostensa perusteella.

Weaknesses:

Raisiolla on hallintoneuvosto hallituksen ja johtoryhmän lisäksi. Tämä on iso heikkous ja selkeä riippakivi jo periaatteellisella tasolla. Hallintoneuvoston jäsenet ovat lisäksi maanviljelijöitä, joten ainakin Suomen liiketoimintaan tällä on mitä ilmeisimmin negatiivinen vaikutus. Myös liiketoiminta-alue on paljon pääomaa vaativa, joten sekin on heikkous.

Opportunities:

Mahdollisuudet yrityskauppoihin vahvan taloudellisen tilanteen turvin hyvät. Orgaanisen kasvun suhteen on hyvät mahdollisuudet mikäli Benemilkin patenttihakemukset menevät läpi ja yritys pystyy hyödyntämään sitä rehunmyynnissä.

Threats:

Suurimpana uhkana pidän yleisen markkinatilanteen heikkenemistä. Sen seurauksena tuskin kuitenkaan nähtäisiin merkittävää muutosta liikevaihdossa. Hallintoneuvoston rooli on suuri kysymysmerkki ja sen omien etujen ajaminen saattaa olla ongelma mikäli sillä on oikeasti valtaa yrityksessä.

Johtoporras:

Yrityksen johtoryhmällä toimitusjohtaja Rihko mukaanlukien on suhteellisen merkittävä osuus yrityksen osakemäärästä yhteisen yrityksen kautta. Rihko ja monet muut johtoryhmän jäsenet ovat myös olleet jo pidempään mukana yrityksessä ja heidän aikanaan on tulos kehittynyt hyvin suotuisasti. Voidaan siis olettaa yrityksen johtoryhmän hoitavan hyvin asiansa.

Loppusanat:

Raisio on potentiaalinen yritys, mutta tällä hetkellä sen tulevaisuuden kassavirtojen suuruus on ainakin minulle kysymysmerkki ja aika lailla riippuvainen Benemilk-rehun aineettomista oikeuksista ja niiden hyödyntämisestä. Tämä tarkoittaa liian suurta epävarmuutta minulle, jotta pystyisin tekemään tarkan arvion yhtiön arvosta. Jos oletetaan ettei Benemilk-rehusta tule suurta rahasampoa voi osakkeen arvon laittaa kolmen Euron paikkeille eli turvaväli huomioon ottaen oikea hinta olisi 2.50€:a sijoittamista varten. Mitä taas tulee Benemilk-rehun onnistumiseen niin sitten oikea arvo voi olla ihan mitä tahansa. Itselläni ei asiantuntemus riitä sitä tapausta arvioimaan, joten sana on vapaa sen suhteen. En kuitenkaan pidä yritystä erityisen hyvänä laadullisesti, joten ei varmastikaan tule olemaan ensimmäinen vaihtoehto ylimääräisille rahoilleni, vaikka arvo olisikin suurempi jossain vaiheessa kuin hinta.

Kiitoksia mielenkiinnosta. Muistakaa ettei kyseinen analyysi edusta absoluuttista totuutta eikä sen takia kannata sijoittaa vaan tehdä omat johtopäätökset ja analysoida itse uudelleen. Kuitenkin näistäkin riveistä varmasti löytyy totuuden siementä ja se pitää osata sieltä suodattaa.

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti