keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja osa 8/xx

3. Vähemmän on Enemmän ajattelu

Vähemmän on enemmän ajattelumallia käyttämällä pieni panostuksemme tuottaa meille suuren hyödyn. Se lisää aivotyömme määrää, mutta hieman enemmän ajattelemalla saamme elämästämme paljon irti. Meille on tärkeää, että pystymme ajattelemaan itsellemme tärkeitä ja kiinnostavia asioita. Olemme erilaisia. Emme voi tehdä kaikkea samoin kuin muut, tuottaen huvia ja hyötyä sekä itsellemme että ympäristöllemme. Ydinajatus on se, että vain pieni osa ponnistuksistamme tuottaa meille suurimman osan hyödystämme. Suhdeluvut vaihtelevat asiasta riippuen. Luku voi olla 80/20 tai jopa 99/1. 80%:ia tuotteista voi tuottaa yrityksen liikevaihdosta 80%:ia. Tasaluku on vain numero. Todelliset suhdeluvut voivat olla vaikka 50/1 tai 97/20. Jälkimmäinen voi tarkoittaa sitä, että 20%:ia kirjailijoista myy 97%:ia kirjoista Yhdysvalloissa. Radikaalit vaihtelut johtuvat elämän ja maailman epälineaarisuuksista.Kuva 1. Pylväsdiagrammeja suhdeluvuista


Luvut kertovat oleellisen asian. Ero oon hyvin jyrkkä eli se tarkoittaa sitä, että suuria vaikutuksia hyödyntämällä voimme maksimoida pienten asioiden voiman. Meidän kannattaa aloittaa ajattelemalla pieniä ydinasioita eli niitä, jotka tuottavat kokoihinsa nähden suurimmat hyödyt. Tämän jälkeen voimme vähentää työmääräämme keskittymällä vain ydinasioihin tai pyrkiä pitämään työmäärämme samoissa kasvattamalla ydinasioiden osuutta lisäämällä täten hyötyämme. Meidän ei tule keskittyä vain ydinvasioihimme. Haitallisten asioidemme kitkeminen pois elämästämme on yhtä tärkeää. Vähemmän on enemmän periaate toimii myös negatiivisten vaikutusten suhteen. Pieni osa asioistamme tuottaa suurimmat negatiiviset vaikutukset. Näiden kitkeminen pois tuottaa yhtä suuria hyötyjä kuin keskittyminen ydinasioihin. Turhuuksien eliminoiminen on vaikeaa. Meidän tulee keskittää niihin suuri huomio.Ydinasioihin panostaminen ja turhien asioiden eliminoiminen vaativat jatkuvaa ajattelua. Emme voi välttyä siltä mikäli haluamme saada enemmän irti elämästämme. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niiden havaitseminen vaatii itsenäistä toimintaa ja omien aivojen käyttöä. Keskimääräisesti suurin osa meistä on väärässä, tärkeissäkin asioissa. Tämä tapahtuu laumaa seuraamalla. Lauma on välillä oikeassa, mutta ei läheskään aina. Syy-seuraus-suhteet ovat avainasemalla. Usein seurauksia pidetään syinä, vaikka asia olisi toisin. Esimerkiksi jonkin paikan ollessa kipeä, voi kipu säteillä toiseen paikkaan, jota hoidetaan ilman vikaa. Kipua korjataan yleensä kipulääkkeellä, joka vie kivun pois, mutta ei poista ongelmaa. Ajattelutavassa tärkeintä on löytää se tärkein syy (kivunaiheuttaja) joka laitetaan kuntoon ja sitä kautta saamme pienellä vaivalla suuren hyödynt. Meidän ei tarvitse ratkaista kaikkia ongelmiamme kerralla vaan voimme miettiä niitä, joiden ratkaiseminen tuottaa suurimman hyödyn. Ensin meidän on luovuttava turhuuksista ja sen jälkeen priorisoitava tärkeät.Ajattelutapa eroaa paljon siitä kuinka näemme asiat usein lineaarisina eli yksi yhteen. Pienellä osalla teoistamme tulee olemaan aina suurin arvo meille ja muille. Meidän tulee miettiä mistä suurimman arvon tuottava massa löytyy. Se ei löydy keskinkertaisuudesta vaan syvemmän kasan alta. Meidän täytyy ajatella uusiksi ja päästä pinnan alle. Pinta on tapamme ajatella lineaarisesti ja kulkea lauman mukana. Keskittymällä samoihin epäolennaisuuksiin kuin muut, menemme lauman mukana metsään. Lainatakseni Mark Twainia: ”Kun huomaat tekeväsi tai ajattelevasi kuin enemmistö, on aika pysähtyä ja ajatella uudelleen.” Meille paras tapa päästä pinnan alla olevaan suurinta arvoa tuottavaan massaan kiinni on luoda ajattelutapa, jossa hyljeksimme automaattisesti enemmistön mielipiteitä. Ne sisältävät hallitsevat asiantilat, konsensusajattelun, perinteiset viisaudet ja helpot vastaukset. Nämä peittävät näkökentästämme todellisuuden eli ne asiat, jotka tuottavat meille suurimmat hyödyt. Luopuminen keskinkertaisista viisauksista tuottaa suuret hyödyt, mutta on vaikeaa. Ajattelumme muuttaminen on meille vaikeinta, koska meidän on vaikeaa myöntää itsellemme olevamme väärässä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti