keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Olvi-analyysi

Olvi on yritys joka myy ja valmistaa olutta, virvoitusjuomia ja muita juomia. Sillä on liiketoimintaa Suomessa, Baltian maissa ja Valko-Venäjällä.

Liikevaihdon kehitys vuodesta 2003 lähtien. (Milj. €)

2003, 115
2004, 129
2005, 147
2006, 170
2007, 205
2008, 222
2009, 244
2010, 268
2011, 285
2012, 312
2013, 327

Olvin liiketoiminta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aika keskimääräin 10%:a vuodessa ja se on virvoitusjuomateollisuudessa erinomainen saavutus. Liiketoiminnan kasvu on tullut lähinnä ulkomailta ja lähinnä Valko-Venäjältä.

Konsernin liiketoiminta jakautui vuonna 2013 (2012) seuraavalla tavalla:

Suomi 35.8% (35.2%)
Viro 23.6% (24.8%)
Latvia 10.9% (11.2%)
Liettua 9.9% (10.6%)
Valko-Venäjä 19.8% (18.3%)

Kuten nähdään niin Valko-Venäjän liiketoiminnan rooli on hieman kasvanut ja muiden sitä myötä vähentynyt. Jos katsotaan tuloksentekokykyä niin silloin Viron ja Valko-Venäjän roolit ovat paljon liikevaihtoa suuremmat. Viro tuottaa jopa enemmän voittoa kuin Suomi ja Valko-Venäjäkin on lähellä Suomea, vaikka liikevaihto on paljon pienempi. Huono tuloksentekokyky Suomessa johtuu varmasti aika lailla säännöstelystä ja verotuksesta.

Tuloksesta ja sen mahdollisesta kehityksestä:


Osakekohtaisen tuloksen kehitys:

2003, 0.90€
2004, 0.60€
2005, 0.95€
2006, 1.40€
2007, 1.83€
2008, 1.22€
2009, 2.15€
2010, 1.21€
2011, 0.65€
2012, 1.25€
2013, 1,61€
AVG, 1.38€

2014 1-6 0,66€ (0,79€ 2013)

Olvin keskimääräinen tuloskasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut 6%:a joka jää jälkeen liikevaihdon kasvusta. Olvin tuloskasvu on aika vahvasti riippuvainen ulkomaista, koska Suomessa ala on hyvin säännöstelty, kilpailu suhteellisen kovaa ja oluen kulutus on huippulukemissa. Osakekohtaisen tuloksen voi olettaa jatkossa olevan keskimäärin Euron ja puolentoista välillä ilman yritysostoja. Pahimmillaan se voi laskea jopa puoleen Euroon kuten melkein kävi 2011. Parhaimmillaan sen voi olettaa käyvän noin kahdessa Eurossa keskipitkällä aikavälillä.

Osinkohistoria:

2003, 0.18€
2004, 0.16€
2005, 0.21€
2006, 0.33€
2007, 0.40€
2008, 0.25€
2009, 0.40€
2010, 0.50€
2011, 0.50€
2012, 0.50€
2013, 0.65€

AVG, 0.41€

Keskimääräinen osingonkasvu on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 13.7%:a joka on selkeästi ollut kovempi vauhti kuin tuloskasvulla. Tämä selittyy osittain hyvin matalalla lähtötasolla. Osakekohtaiseen tulokseen nähden Olvi on maksanut verrattain vähän osinkoa viime vuosina verrattuna tuloksentekokykyyn. Yritys on siis enemmän keskittynyt mahdollisiin tuleviin investointeihin kuin osinkojen jakamiseen omistajille. Tämä on pidemmällä tähtäimellä hyvä asia mikäli yritys vain löytää järkeviä investointimahdollisuuksia.

Lyhyt SWOT-analyysi Olvista

Strengths:

Yhtiön taloudellinen tilanne on vahva. Vahvat brändit ovat myös valttikortti yritykselle. Hyvät marginaalit Virossa ja Valko-Venäjällä. Yritys on kehittänyt pitkäjänteisesti yritystoimintaa ja sen pääomistaja Olvi-säätiö haluaa varmasti jatkaa samalla tiellä.

Weaknesses:

Yrityksen suurin liiketoiminta-ala on hyvin säännelty. Tämä pätee erityisesti Suomeen. Lähes kaikki yrityksen tuotteet ovat ja niiden myynti ovat viranomaisten säätelyn alla ja siten tulevaisuus on enemmän tai vähemmän mysteeri. Liikevaihdon ja tuloksen kasvattaminen Suomessa on erittäin vaikeaa.

Opportunities:

Venäjän markkinoille meno on mahdollisuus mikäli Ukrainan kriisi ei pahene. Sitä yritys tosin ei ole vielä tehnyt. Myös Valko-Venäjällä ja Baltian maissa on mahdollisuus kasvattaa hyvin liiketoimintaa kannattavasti. Yrityksen hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa kasvun yritysostoja tekemällä.

Threats:

Viranomaissääntely Suomessa saattaa aiheuttaa merkittäviä hinnannostopaineita tai peräti ostorajoitteita yrityksen tuotteille. Sitä myötä kulutuksen väheneminen laskee tuloksentekokykyä. Poliittiset riskit mahdollisen Ukrainan kriisin leviämisen myötä Valko-Venäjällä. Tällä hetkellä ne ovat epätodennäköisiä, mutta muutaman vuoden aikajänteellä jo hyvinkin mahdollisia. Valuuttakurssien radikaalit muutokset voidaan myös laskea uhkiksi.

Johtoporras:

Toimitusjohtaja Aho on ollut virassaan vuodesta 2004 ja hän on saanut kasvatettua yrityksen liikevaihtoa suhteellisen hyvin eli yli 100%:ia. Valitettavasti hänellä ei ole merkittävää omistusta yrityksessä. Ainoastaan Heikki Hortling omistaa merkittävän määrän yrityksen osakkeita yrityksen johtoryhmän ja hallituksen jäsenistä.


Loppusanat:

Yrityksen laatu on hyvä, mutta erinomainen se ei ole. Arvostustaso on myös korkea. Oma arvioni osakkeen arvosta on 15-17€:a. Tällöin turvamarginaali huomioonottaen sitä voisi alkaa ostamaan 13.5€:n tuntumassa. Tämä arvostus tulee ainoastaan silloin, kun näemme merkittävän lyhytaikaisen muutoksen yrityksen tuloksentekokyvyssä alaspäin.

Kiitoksia mielenkiinnosta. Muistakaa ettei kyseinen analyysi edusta absoluuttista totuutta eikä sen takia kannata sijoittaa vaan tehdä omat johtopäätökset ja analysoida itse uudelleen. Kuitenkin näistäkin riveistä varmasti löytyy totuuden siementä ja se pitää osata sieltä suodattaa. Jos ei tämä vastuunvapautuslauseke jostain syystä vielä mennyt perille niin mainittakoon, että ainoastaan idiootti tai muuten vain hullu uskoo tähän analyysiin sokeasti. Jokainen voi sitten arvata itse kumpi minä olen :D

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti