tiistai 15. syyskuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja osa 5/XX

2.4 Kulminaatiopiste

Hetki, jonka jälkeen ei ole paluuta entiseen eli tilanne, jonka jälkeen muutosvauhti alkaa kiihtyä itsestään, on kulminaatiopiste. Piste on tuttu myös virusepidemioista. Virus leviää kulminaatiopisteen saavuttaessa sitä vauhtia ettei sitä pystytä rajaamaan maantieteellisesti. Se siirtyy vauhdilla eteenpäin niin nopeasti ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin huolehtia seurauksista. Tieteentekijät voivat käyttää kulminaatiopistettä kuvaillessaa mm. termiä kriittinen massa. Ennen pisteeseen pääsemistä asiat näyttävät lineaarisilta ja sen jälkeen muutosvauhti on nopea. Piste koskee myös kaupallisia trendejä, uuden tekniikan leviämistä ja mitä tahansa viruksenlailla nopeasti muuttuvaa asiaa. Konseptissa äkillinen muutos on ydinasia. Suuri osa ihmisten käytöksestä on tarttuvaa, oli kyse ostokäyttäytymisestä, äänestämisestä tai jostakin muusta. Pienetkin asiat voivat aiheuttaa epidemian. Epidemiat ovat kolmen asian yhtälö:  1. Epidemiaa levittävät ihmiset
  2. Epidemia itsessään
  3. Ympäristö ja olosuhteet, joissa epidemiat leviävät

 

2.4.1 Harvojen vaikuttajien laki


Kautta maailmanhistorian on ollut ihmisiä, joilla on ollut enemmän vaikutusta muihin kuin toisilla. Joskus he ovat olleet näkyvämmissä rooleissa ja toisinaan he ovat vaikuttaneet pinnan alla. Näissä tapauksissa on paljon kiinni myös siitä, että onko tietty henkilö oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan oleminen ei riitä mikäli ihmisellä ei ole sosiaalisia lahjoja. Harvoja vaikuttajia yhdistävät sosiaaliset lahjat. He muodostavat epidemioita tehokkaasti. Mikäli haluatte myydä jotain tai vaikuttaa muihin niin suosittelisin taivuttelemaan heitä puolellenne. Toisten mielipiteisiin ja toimiin vaikuttavat ihmiset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:
  1. Yhdistäjiin
  2. Tietäjiin
  3. Myyntimiehiin

Yhdistäjien tärkein edellytys on tuntea paljon ihmisiä. He tuntevat kaikki. Tällä tyypillä on luontainen kyky tutustua toisiin. Yhdistäjät eivät ole tärkeitä vain siksi, että he tuntevat paljon ihmisiä vaan myös siksi kenet he tuntevat. Monet suusta suuhun leviävät epidemiat toteutuvat yhdistäjien viedessä viestä heille, jotka vaikuttavat toisten mielipiteisiin. Yhdistäjät eivät ole ainut ihmistyyppi joka vaikuttaa muihin. Heidän lisäkseen tarvitaan tiedonlähteitä, jotka eivät aina ole samoja henkilöitä kuin viestinviejät. Tietolähteitä kutsutaan asiantuntijoiksi. He tutustuvat luontaisesti uusiin asioihin ja välittävät tietoa eteenpäin. Tämän ihmistyypin edustajat ovat valveutuneita ja he ovat heti valmiita korjaamaan väärää tietoa. Tietäjät eivät vain kerää tietoa vaan jakavat sitä myös heti eteenpäin.


Myyntimiehet ovat kolmas epidemioiden käynnistäjistä. Moni on kuullut sanonnan ”pystyisi myymään jäitä eskimoillle”. Tämä kuvaa myyntimiehiä. Heistä löytyy se jokin ylimääräinen asia, jonka avulla he saavat toiset olemaan samaa mieltä heidän kanssaan. He ovat vakuuttavia siinä mitä he tekevät riippumatta asiasta. Myyntimiehet ovat taitavia perustelemaan asiansa. Karismaa ei voi ostaa kaupasta. Myyntimiehiltä löytyy sitä. Karisma voi syntyä ulkopuolisille huomaamattomista pienistä eleistä, kuten pään nyökkäämisestä. Pienet eleet ovat tärkeämpiä kuin sanallinen ulosanti. Suurin syy myyntimiesten vakuuttavuudelle ei ole nämä pienet eleet vaan niiden ajoittaminen sopivassa rytmissä vastapuolen kanssa. Eleidensä lisäksi he pystyvät säätelemään äänenvoimakkuuttaan ja puhenopeuttaan vastapuolen mukaan. Tämä on luontainen kyky. Yhdistäjät, asiantuntijat ja myyntimiehet ovat henkilöitä, jotka osaavat muuntaa halutut viestit muotoihin, jotka saavat ne leviämään. Viestejä ei tarvitse muuttaa paljon vaan pienet muutokset voivat saada aikaan halutut reaktiot. Joidenkin viestinviejien tapauksessa edellämainitut tyypit yhdistyvät ja heidän vaikutuksensa kasvaa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti