tiistai 8. syyskuuta 2015

Vähemmän on enemmän kirja osa 4/XX

2 Tärkeimmät käsitteet


2.1 Vapausasteet 


Vapausasteet tarkoittavat mm. luonnontieteissä muuttujia, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia. Jos mietimme kulkuneuvoja niin kiskoilla olevalla junalla on yksi vapausaste. Se ei pääse kuin eteen ja taaksepäin. Autoilla on kaksi vapausastetta. Ne liikkuvat edellisten suuntien lisäksi myös myös ympyrää myötä- ja vastapäivään. Lentokoneilla vapausasteita on kolme, koska ne liikkuvat edellisten suuntien lisäksi myös ylös ja alas. Joillakin teollisuusroboteilla on jopa kuusi vapausastetta. Työntekijä, joka saa tulonsa yhdeltä työnantajalta omaa yhden vapausasteen. Voimme lisätä taloudellisia vapausasteita monin eri tavoin. Vapausasteiden määrä ei koske vain liikkumista tai taloudellisia asioita vaan myös monia muitakin. Mikäli hallitsemme useampia asioita, voimme lisätä liikkumanvaraamme. Vapausasteiden määrän lisäämisen hyödyllisyys ei tarkoita suoraan sitä, että enemmän on enemmän. Usein yksi vapausaste on liian vähän ja neljä liian paljon. Mitä enemmän on vapausasteita sitä enemmän tarvitaan tekoja, aikaa ja rahaa niiden hyödyntämiseen. Järjestelmämme myös monimutkaistuvat lisätessämme vapausasteita.

2.2 Kytkökset 


Kytkökset tarkoittavat asioiden riippuvuutta toisiinsa. Maailma ei ole kovin riippuvainen yhdestä ihmisestä paitsi ehkä ydinasemahtien valtionpäämiehistä. Voimme kuvat kytköksiä sekä tiukkoina että löysinä. Useimmiten totuus löytyy jostain näiden kahden käsitteen välimaastosta. Tiukka kytkös löytyy ratin ja eturenkaiden väliltä. Niiden välinen kytkös on tarpeellinen. Etupyörät voivat liikkua eteen tai taakse myös laittamalla pakin päälle ja painamalla kaasua tai eteenpäin ilman peruutusvaihdetta. Tiukat kytkökset hajoavat helpommin kuin löysät. Niiden hajotessa koko järjestelmä hajoaa. Kun järjestelmän koko kasvaa ja kytkökset tiukkenevat, johtaa se ongelmiin ennemmin tai myöhemmin. Koko järjestelmän hajoamisen todennäköisyys kasvaa samalla. Järjestelmän hajotessa on vaikeampi saada pidettyä vahingot pieninä ja niiden rajaaminen vaikeutuu. Joidenkin osien korjaaminen johtaa pidemmällä aikavälillä suurempiin vahinkoihin ja pahempaan romahdukseen. Pikkukorjaukset voivat nopeuttaa järjestelmän romahtamista ratkaisevasti.


Esimerkkeinä tiukoista kytköksistä voidaan mainita suurpankit, jotka ovat liian suuria kaatumaan, koska se johtaisi nykyisen velkapohjaisen järjestelmän romahtamiseen. Löysästä kytköksestä esimerkki on ihminen, jonka menot ovat paljon pienemmät kuin tulot, koska tulojen katoaminen ei silloin johda heti katastrofiin. Löysien kytkösten ongelmana on se, että joudumme tinkimään tehokkuudesta, koska kaikkia resursseja ei tule käytettyä. Nykymaailman yksi suurimmista ongelmista on asioiden liian tiukat kytkökset. Varsinkin internetin kautta suurin osa asioista on kytköksissä toisiinsa. Nykypäivänä suurin osa sijoittajista voi olla toisiinsa kytkettyinä, olivat he millä puolella maailmaa tahansa. Melkein kaikki voivat ostaa samojen yritysten osakkeita osakevälittäjiensä kautta. Kytkeytyvyys pätee lähes kaikkiin asioihin.

2.3 Lineaarisuus


Lineaarinen järjestelmä on sellainen, jossa syötetty impulssi vaikuttaa lopputulokseen ilman palautetta. Lopputulos ei vaikuta mitenkään seuraavan impulssin tulokseen. Tällainen järjestelmä on hyvin ennustettava, mutta ei mitenkään erityisen tehokas. Kiinteäkorkoinen pankkitilion lineaarinen järjestelmä, koska sinulla on muuttumaton ja ennustettava korko joka ei muutu. Kiinteäkorkoinen pankkitili ei ole kovin tehokas, koska se on riippumaton korkojen muutoksista säästöaikana. Epälineaarisessa järjestelmässä syötetty impulssi vaikuttaa myös seuraavan syötetyn impulssin lopputulokseen, muuttamalla järjestelmää. Tällaisten järjestelmien lopputuloksia on vaikea ennustaa. Tämä johtuu siitä ettei panosten ja tuotosten riippuvuussuhteita ole helppo arvioida järjestelmän muuttuessa koko ajan. Maailma ja sen tapahtumat ovat enimmäkseen epälineaarisia. Tämä on syy siihen miksi vähemmän on enemmän periaate toimii suurimmassa osassa kohtaamiamme asioita.

Kiitoksia mikäli luit tänne asti.

Uuden kirjan nimiehdotuskilpailu on päättynyt ja olen ilmoittanut siitä voittajalle tänään. Sain monia hyviä ehdotuksia ja kiitos siitä kaikille osallistujille. Tulen julkaisemaan kirjan nimen ensi viikolla. Samalla kerron kirjan julkaisupäivän.

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti