tiistai 18. elokuuta 2015

Vähemmän on Enemmän kirja 1/XX

ESIPUHE

Vähemmän on Enemmän kirjan tarkoitus on parantaa elämänlaatua minimoimalla ihmiselämän turhaa jätettä, jotta lukija voisi panostaa suurimman ilon ja hyödyn tuottaviin asioihin. Elämä on rajallista. Siitä muistutti myös edesmennyt Steve Jobs kuuluisassa Stanfordin puheessaan. Hän totesi ette kannata tuhlata päivääkään viettämällä muiden elämää vaan tehdä rakastamiaan asioita. Puhe löytyy seuraavasta linkistä.

Kirjan tarkoitus on auttaa lukija löytämään ratkaisumalleja mm. taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen, työuran lyhentämiseen ja vähempiin työtunteihin. Harvat kuolinvuoteellaan haastatellut ihmiset ovat kertoneet tehneensä liian vähän töitä.
  • Tuntuuko sinusta siltä, että naapurillasi on enemmän kaikkea ja parempi elintaso?
  • Oletko ajatellut, että hän voi olla onnekas tunari, jonka onni loppuu jossain vaiheessa tai velkarahalla patsasteleva persaukinen kaveri?
Vähemmän on usein enemmän. Iso asunto, tavaranpaljous, hienot autot ja kuumin elektroniikka tuovat ongelmia, pidentäen ja kiihdyttäen oravanpyörässä juoksemista. Oravanpyörä on siitä ilkeä sen liike lopu helposti. Asian pohtimisen sijaan olisi syytä ottaa askelia sen lopettamiseen. Vaikka tuntisit olevasi hieman hukassa niin tämä kirja on yksi askel irtioton tekemiseen. Jokaisen pitää muistaa ettei ole olemassa taikatemppuja, jotka tekemällä saa aikaan pysyviä muutoksia. Irtiotto vaatii työtä, varsinkin alussa. Hyödyntämällä kirjan oppeja elämäsi helpottuu pitkällä aikavälillä. Pelkkä kirjan lukeminen ei vie sinua vielä minnekään vaan lukemasi hyödyntäminen.

Kirjan yksi tarkoituksista on vähentää turhaa työtä. Jokainen meistä tekee sitä. Sen sijaan lukijan tulee kiinnittää huomio olennaiseen. Kirjan tavoite on ensisijaisesti parantaa elämänlaatua elintason kasvattamisen sijaan.

Kenelle kirja sopii parhaiten?

Kirja sopii parhaiten niille, jotka pystyvät ajattelemaan omilla aivoillaan ja kyseenalaistamaan nyky-yhteiskunnassa vallitsevat totuudet siitä kuinka pitäisi elää. Kirja ei ehkä sovi heille, joille ainoa oikea tapa elää on lukio, korkeakouluopinnot, työpaikka suuryrityksestä ja iso asuntolaina. Kirja voi toisaalta olla tärkeä heille, koska se eroaa ajatusmaailmaltaan radikaalisti heidän tavastaan nähdä elämän kiertokulku. Kirja ei vaadi suurempaa matemaattista lahjakkuutta tai kykyä ymmärtää monimutkaisia kokemuksia vaan avoimen mielen ja hieman loogista päättelykykyä. Kirja kyseenalaistaa yleiset totuudet niin menestyksestä kuin siitä kuinka kannattaa elää.
 
Kirja sopii paremmin sinkuillle ja parisuhteessa eläville kuin lapsiperheen vanhemmille. Monet siinä esitetyt ajattelumallit ja toimenpide-ehdotukset monimutkaistuvat sitä mukaa, kun huomioonotetttavien ihmisten määrä lissäntyy. Kirjassa on paljon lapsiperheillekin hyödyllistä asiaa. Vähemmän tekemällä on mahdollista pärjätä paremmin elämässään. Pieni osa ihmisten omakohtaisista tapahtumista ja teoista noudattaa kaavaa, jossa jokainen osa tuottaa yhtä suuren tuloksen. Ihmisten käyttämä aika vaihtelee tehokkuudessaan lähes aina. Seurauksena myös tulokset vaihtelevat. Kirja paljastaa suuria eroja ihmisten näkemysten välillä ja siinä kuinka asiat oikeasti ovat. Usein nämä faktat ovat vaikeita uskoa, mutta niiden takana on paljon todistusaineistoa. 

Kirja saisi paljon enemmän lukijoita mikäli kertoisin asiat sellaisina kuin millaisina ihmiset haluaisivat ne lukea. En ole kirjoittaessani ajatellut mitä lukijat haluavat vaan miten asiat todellisuudessa menevät. Kirja ei myöskään ole niille, joilla kaikki asiat ovat niin kuin he haluavat. Jos olet täysin onnellinen ja tyytyväinen et saa lukemisesta juurikaan lisäarvoa. Kirja ei ole myöskään heitä varten, jotka uskovat rikastuvansa sen lukemalla. Vaikka raha ja työ ovatkin suuressa osassa kirjaa niin on muistettava rahan olevan vain rikkaan elämän sivutuote eikä syy rikkaaseen elämään. On tärkeämpää olla onnellinen ja tyytyväinen kuin omistaa paljon kaikkea. Mikäli etsit vain keinoja saada lisää rahaa niin on olemassa paljon parempia kirjoja sitä varten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti