torstai 2. lokakuuta 2014

Lyhyitä mietteitä markkinataloudesta

Markkinatalous on toimiessaan selkeästi paras yhteiskuntajärjestelmä ihmisille. Ei pidä olla niin sinisilmäinen ettei voi nähdä siinä olevan selkeitä puitteita, jotka voivat tuottaa suuria ongelmia yhteiskunnalle. Markkinatalouden hyödyt voittavat selkeästi sen haitat. Tällä hetkellä en tosin ole ihan varma siitä, että onko todella käytössä markkinatalous vai jokin sekasikiömalli.

Jos katsotaan historian valossa markkinataloutta niin huomataan sen olevan paras vaihtoehto kaikkine vikoineen. Joissakin maissa on kokeiltu myös monia muita malleja, jotka ovat ennen pitkään tuhoutuneet. Esimerkiksi itänaapurissamme kokeiltu kommunistinen hallintomalli tuhoutui verrattain lyhyen aikavälin jälkeen. Myös diktatuurit ovat olleet epäonnistuneita kokeiluita, jotka ovat tuottaneet kansalaisille paljon enemmän tuskaa kuin iloa. Tällä hetkellä emme mielestäni elä puhtaassa markkinataloudessa maapallolla, koska monet riskejä ottaneet tahot eivät ole joutuneet maksamaan omista virheistään sitä hintaa mikä heidän olisi kuulunut maksaa. Tähän syitä on tietysti useampia. Tähän löytyy useampia syitä jotka ovat myös markkinatalouden haittapuolia kuten mm. ahneuden ruokkiminen ja pyrkiminen suurempiin yksiköihin. Jälkimmäiset tuottavat suurimmat voitot todellisen kilpailun vähentyessä.

Markkinatalous tarvitsee säännöstelyä, koska muuten se pyrkii monopoleihin ennen pitkää. Tästä meillä on historian valossa esittää joitakin esimerkkejä kuten John D. Rockefellerin Standard Oil aikoinaan ja AT&T. Nämä molemmat yritykset hajoitettiin pienempiin yksiköihin aikoinaan, koska muuten niillä oli liian suuri hinnoitteluvoima niiden ollessa enemmän tai vähemmän monopoleja. Viimeisten vuosikymmenien aikana suurimmat ongelmatapaukset ovat olleet rahoituslaitoksia. Joillakn pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on yksinkertaisesti ollut liian suuri liikevaihto ja liian vähän sääntelyä. Pankit ovat olleet myös malliesimerkkejä liiallisen ahneuden vaikutuksesta ja sitä ne ovat vieläkin. Meillä on vielä tänäkin päivänä aivan liian monia liian suuria pankkeja joita ei tämän vuoksi ole varaa päästää konkurssiin. Säätelyä joka lisää kilpailua ja pitää huolta mm. ympäristön tilasta tullaan aina tarvitsemaan. Nämä edellämainitut asiat, kun eivät kuulu varsinaisesti markkinatalouden hyveisiin.

Tällaist säätelyä, jossa kilpailua lisätään tarvitaan markkinatalouden kanssa jatkossakin, koska seurauksena on muuten kovat hinnat huonon palvelun kera. Se onko monopoli yksityinen vai julkinen toimija ei ole merkittävä ero. Tästä omina lähiaikojen esimerkkeinä ovat olleet VR ja eräs yksityinen yritys jolla on käytännössä monopoli pienellä toimialueellaan. VR:n lippujen hinnat ovat aikalailla omaa luokkaansa, koska ne voivat olla moninketaiset verrattuna esimerkiksi Onnibus.comin hintoihin tietyillä väleillä. Itseäni ei varsinaisesti juuri haittaa VR:n myöhästely, koska muissa maissa pitkän matkan junat ovat vielä enemmän myöhässä kuin Suomessa. Monopolit ovat lähestulkoon aina pahasta, vaikka joitakin poikkeuksia on tietysti historiassa ollut. Esimerkiksi halpaa energiaa tuottavat sähköyhtiöt ovat esimerkki siitä, että monopolit voivat edes joskus toimia. Ne ovat tosin harvoja poikkeuksia.

Oma näkemykseni markkinataloudesta Suomessa on aika synkkä. Sisämarkkinoilla ainoastaan harvoilla aloilla on todellista kilpailua joka pitää hinnat alempina kuluttajien kannalta. Ravintola-ala suuremmissa kaupungeissa on yksi harvoista valopilkuista tämän asian suhteen. Sekin tosin kärsii liian suuresta viranomaissäätelystä, mutta se ei taas suoranaisesti vaikuta kilpailun määrään. Myös telekommunikaation suhteen kilpailu on kovaa ja tästä osoituksena ovat kilpailukykyiset hinnat verrattuna muihin maihin. Tämä on minulle sinänsä hieman yllätys, koska näillä markkinoilla ei ole niin monia suuria yrityksiä. Kaiken kaikkiaan Suomessa olemme enemmän tai vähemmän oligopolien varassa eli kärsimm liian vähäisestä kilpailusta. Tämä on suurin syy hintojen kalleudelle liiallisen säätelyn kanssa. Suomi on liian syrjässä ja asutusta on liian harvassa, jotta suurempien yritysten kannattaisi tulla tänne kilpailemaan muutamien kotimarkkinayritysten kanssa. Tämä tulee niin kauan olemaan Suomen ongelma kunnes maailma muuttuu vielä paljon tehokkaammaksi logistiikan suhteen ja ihmisten tarpeet muuttuvat sähköisemmiksi.

Tässä lyhyesti mietteitäni markkinataloudesta. Minkäslaisia ajatuksia teillä on siitä kuinka hyvin se toimii ja kuinka paljon sitä on olemassa Suomessa tai muualla?

Eipä muuta,

TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti