torstai 21. helmikuuta 2013

Basware-analyysi

Analyysiharjoitukset jatkuvat ja tällä kertaa vuorossa on Basware.

Basware on pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku- hankinnasta maksuun- ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Liiketoimintaan kuuluvat tuotemyynti, lisensointi, konsultointi ja automatisointipalvelut.

Liikevaihdon kehitys vuodesta 2003 lähtien. (Milj. €)

2003, 25,6
2004, 32,6
2005, 42,8
2006, 60,0
2007, 73,3
2008, 86,1
2009, 92,7
2010, 103,1
2011, 107,8
2012, 113,7


Keskimääräinen kasvu on ollut noin 16% vuodessa ja tämä on saavutettu hyvin pitkälti yritysostoilla ainakin omien havaintojeni mukaan. Viime vuosina kasvu on alkanut pikkuisen hyytymään mikä on tietysti hyväkin asia, kun katsoo miten tämän kasvun myötä on pikkuhiljaa alkanut osakekohtainen tulos jäämään kasvuvauhdista. Tällaista kasvuvauhtia ei Basware voi millään matematiikalla enää tulevaisuudessa pitää pidemmällä tähtäimellä. Yritysostoilla on kuitenkin mahdollista tätä kasvuvauhtia hieman parantaa, sillä yrityksellä on vielä varaa siihen omavaraisuuden ollessa korkea.

Konsernin liiketoiminta jakautui vuonna 2012 (2011) seuraavalla tavalla:

Lisenssimyynti 15.3% (19.4%)
ylläpito 34.9% (33.6%)
Konsultointi 28.9% (31.7%)
Automatisointipalvelut 20.8% (15.3%)

Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan vuonna 2012 (2011):

Suomi 42.7% (42.8%)
Skandinavia 22.7% (23.8%)
Muu Eurooppa 22.2% (18.7%)
Muut alueet 12.4% (12.6%)

Suomen osuus on vielä hyvin suuri, mutta eiköhän se siitä ala pikkuhiljaa pienentyä toiminnan laajentuessa ulkomaille. Tämä on jo pakkokin mikäli yritys haluaa kasvaa. Toisaalta sillä on myös hyvät mahdollisuudet, koska yrityksen tuotteiden käyttö on kuitenkin aika lailla vasta alkupisteessä.

Osakekohtaisen tuloksen kehitys:

2003, 0.07€
2004, 0.33€
2005, 0.24€
2006, 0.45€
2007, 0.36€
2008, 0.56€
2009, 0.80€
2010, 0.90€
2011, 0.76€
2012, 0.46€

AVG, 0.49€

Osakekohtaisen tuloksen keskimääräinen kasvu kymmenessä vuodessa on ollut noin 20.7% mikä on ollut suurempi kuin keskimääräinen liikevaihdon kasvu. Tämä kuitenkin johtuu lähinnä siitä, että varsinkin vuosi 2003 oli hyvin huono yritykselle ja mikäli otettaisiin huomioon vain yhdeksän viimeistä vuotta olisi vuosittainen tuloskasvu vaatimattomasti vain vajaa nelisen prosenttia. Totuus on tietysti jotain tältä väliltä kuten on nähtävissä myös siitä, että viimeisen viiden vuoden aikana tulokset ovat vaihdelleet enemmän kuin aiemmin. Vuoden 2012 tulosnotkahdus voi johtua ainakin kiinteiden kulujen noususta, sillä ne nousivat enemmän kuin liikevaihto mikäli onnistuin tilinpäätöstä oikein tulkitsemaan. Kovin kovaa tulosparannusta en usko yritykseltä näkeväni vielä tänä vuonna johtuen yleisen taloustilanteen heikkenemisestä mikä on tosin vain oma mielipiteeni. Seuraavana viitenä vuonna tuskin näemme merkittävää keskimääräistä tulosparannusta ainakaan viiden viimeisen vuoden keskiarvoa ylemmäksi, vaikka yrityksen pörssikurssi sitä ennustaakin.

Osinkohistoria:

2003, 0.12€
2004, 0.12€
2005, 0.1€
2006, 0.15€
2007, 0.15€
2008, 0.23€
2009, 0.36€
2010, 0.40€
2011, 0.41€
2012, 0.23€

AVG, 0.23€

Keskimääräinen osinkojen kasvu on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 6.7% mikä on ollut vähemmän kuin keskimääräinen tuloskasvu. Kuitenkin on huomioitava, että varsinkin vuonna 2003 tulos oli hyvinkin huono mikä taas ei hirveästi vaikuttanut osingonmaksuun kyseiseltä vuodelta. Käytännössä osinko on ollut kasvusuunnassa vuosina 2005-2011 jolloin se oli nelinkertaistunut mikä oli loistosaavutus. Kaiken kaikkiaan osinkojenmaksukyky on selkeästi alentunut viime vuoden seurauksena mikä on myös nähtävissä osingoissa. On vaikea kuvitella osingon moninkertaistuvan vuodesta 2012 Euroopan talousnäkymillä, joten tuskinpa se vuoden 2011 tasolta paljoa nouse seuraavan viiden vuoden aikana. Voi siis arvioida osinkoprosentin pysyvän suhteellisen pienenä ilman suurempaa kurssilaskua.

Johtoporras:

Ensiksi on mainittava, että yrityksen suomenkielisillä nettisivuilla löytämäni informaation määrä on aivan riittämätön, joten sen vuoksi jouduin turvautumaan toisiin lähteisiin. Toimitusjohtaja Tihilä aloitti virassaan vuoden 2011 viimeisellä kvartaalilla. Käytännössä Tihilä on siis vaikuttanut hyvin vähän aikaa virassaan eikä voi sanoa onnistumisesta vielä mitään, vaikka ainakin ensimmäinen vuosi Tihilän johdolla ei mennyt kovin hyvin. Nykyisestä johtoryhmästä harvalla on pidempi työkokemus nimenomaan Baswaresta, joten heiltäkään on vaikea nähdä selkeää pitkäaikaista näyttöä osaamisesta nimenomaan juuri tästä yrityksestä. Sen sijaan yrityksen hallituksessa sekä puheenjohtaja Vaajoensuu että Sihvo ovat kulkeneet pitkän tien yrityksen parissa. He myös omistavat molemmat hyvin merkittävän määrän yrityksen osakkeita mikä tarkoittaa sitä etteivät he unohda osakkeenomistajia tehdessään päätöksiä. Myös Nokian entinen visionääri Anssi Vanjoki on ollut vaikuttamassa hallituksen toimintaan parin vuoden ajan ja hänen näkemyksensä voi olla tärkeä pidemmän aikavälin strategiaa luodessa.

Lyhyt SWOT-analyysi Basware:sta

Strengths:

Pidän vahvuutena sitä, että hallituksen avainpaikoilla olevat ihmiset ovat olleet rakentamassa yritystä jo hyvin pitkään. Varsinkin automatisointipalveluilla on tilaa kasvaa ja niiden tavoitteena onkin useiden kymmenien prosenttien kasvu. Myös ylläpitopalveluiden suuri osuus liikevaihdosta on hyvä asia, koska ne tuottavat tasaista kassavirtaa jatkossakin.

Weaknesses:

Suurempien yrityskauppojen tekeminen on haastavaa osingonmaksukykyä vaarantamatta mikäli sellaisiin tulee mahdollisuus yrityksen omavaraisuuden ollessa kolmisenkymmentä prosenttia. Tällä hetkellä oman pääoman tuotto ei ole kaksinen ja kiinteät kulut ovat liian suuressa kasvussa.

Opportunities:

Yrityksen taloudellinen tilan on hyvä mikä mahdollistaa ainakin maltilliset yritysostot. Myös toimintojen myyminen Euroopan ulkopuolelle on vasta lähtökuopissa, joten uusille markkinoille on mahdollista onnistuessa päästä riskeeraamatta taloudellista tilannetta. Riskinottokykyä siis toisin sanoen on vielä olemassa.

Threats:

Yhtenä riskinä pidän yrityksen kiinteiden kulujen kasvun aliarviointia, sillä ne kasvoivat enemmän kuin liikevaihto mitä voidaan ainakin jossain määrin pitää hälytysmerkkinä. Markkinoiden epävakaus voi aiheuttaa lisenssimyynnin ja palveluiden kysynnän heikkenemistä. Pitäisin myös uhkana sitä ettei Tihilän kyvyt riitä toimitusjohtajan pallilla tässä hommassa mikä saattaa johtaa taas nopeaan muutokseen. Tämä huoli voi toisaalta olla yhtä hyvin myös täysin turha.

Loppusanat:

Pidän Baswaren nykyistä osakekurssia hyvinkin pahasti yliarvostettuna huolimatta yrityksen hyvästä taloudellisesta tilasta ja liikevaihdon kasvuvauhdista huolimatta. Tätä se on mielestäni ollut jo pidemmän aikaa ja vaikka myös osakekohtainen tulos on alkanut heikentymään ei hinta ole juuri muuttunut mikä hämmentää toisaalta minua ja taas muuten pidän sitä aika normaalina ilmiönä pörssin ollessa tehoton varsinkin näin pienen yrityksen kohdalla. Mikäli markkinatilanne yleisesti heikkenee on Baswaressa hyvä mahdollisuus tehdä rahaa myös shorttaamalla, sillä en saa omalla järjelläni millään siitä yli kymmenen Euron osaketta pörssikurssin ollessa parinkympin päällä. En kuitenkaan harrasta tällaista spekulointia, joten tätä suositusta voi pitää aika lailla turhana. Tietysti on mahdollista, että yritys on siirtymävaiheessa, mutta kiinteiden kulujen nousua nopeammin kuin liikevaihto ei voi pitää hyvänä asiana. Oman pääomantuottokin on alle 10%, joten mistään kilpailuedusta ei voi puhua. Tietysti tilanne voi muuttua, koska yhtiö on muutostilassa. Tämän vuoksi en tekisi välttämättä mitään tämän yrityksen suhteen mikäli omistaisin osakkeita.

Kiitoksia mielenkiinnosta. Muistakaa ettei kyseinen analyysi edusta absoluuttista totuutta eikä sen takia kannata sijoittaa vaan tehdä omat johtopäätökset ja analysoida itse uudelleen. Kuitenkin näistäkin riveistä varmasti löytyy totuuden siementä ja se pitää osata sieltä suodattaa.

Huomenna perjantaina pidän taas mediattoman päivän, joten olen kuulolla vasta lauantaina mikäli huomenna tulee kommentteja.

- TT

4 kommenttia:

 1. Olisi mielenkiintoista tietää paljonko SEPA muutos vaikutti Baswaren liiketoiminnan kasvuun ja hyödyttääkö se enää yhtiötä vai oliko se enemminkin asiakkaiden kertainvestointi.

  VastaaPoista
 2. Hyvä kysymys johon mulla ei ole vastausta. Näillä luvuilla en ole kovin kiinnostunut ottamaan selvääkään ajanhaaskauksen vuoksi. Osakkeenomistajilla kiinnostus on varmaan aika lailla suurempaa. Mielenkiinnolla kyllä seuraan palaako tulos taas normaalivauhtiin heikomman vuodne jälkeen.

  VastaaPoista
 3. Viestin ei ole tarkoitus olla noin tyly miltä se kuulostaa. Jos mielenkiintoa löytyy niin voihan sitä vaikka lähettää sähköpostia jollekin joka vastaa sijoittajasuhteista, jos ei firman nettisivuilta löydy tietoa.

  VastaaPoista
 4. En ottanut sitä tylynä, suomalaista suoraa kommunikointia :)

  Muistui analyysistasi vain mieleen miten keskusteltiin tuttujen kanssa Baswareen sijoittamisesta SEPA keskustelujen alkaessa. Osa sijoitti osa, ei. Nykyään ei tietääkseni kukaan enää omista.

  VastaaPoista